Garantiprogrammet SME Initiative Finland för små och medelstora företag

Förmånligare finansiering med hjälp av garantin

Nordea deltar i garantiprogrammet SME Initiative Finland som Europeiska investeringsfonden EIF förvaltar. Programmet ökar utbudet av finansiering genom att ställa borgen för 50 procent av lånet i syfte att förbättra de finländska små och medelstora företagens konkurrenskraft.

Fördelar för ditt företag:

  • Lägre garantikrav och möjlighet att även ansöka om borgen hos Finnvera
  • Förmånligare finansiering än normalt med hjälp av borgen som ställs för 50 procent
  • Beslut om EIF:s garanti direkt från Nordea i samband med kreditprocessen

Kriterier:

  • Företaget ska uppfylla kraven enligt EU:s definition på små och medelstora företag och ha färre än 250 anställda.
  • Företaget har inte beviljats offentligt de minimis-stöd på över 200 000 euro under de tre senaste åren.
  • Borgen kan ställas om lånets storlek är högst 10 miljoner euro och maturitet 2–12 år.
  • Det finns sektorspecifika begränsningar som gäller bland annat jordbrukets primärproduktion och investeringsfinansiering till transportbolag.Lånen får Europeiska unionens stöd i enlighet med initiativet om stöd för små och medelstora företag (SME Iniative), genom finansiering av följande: Europeiska unionens Europeiska regionala utvecklingsfond och program Horisont 2020, Republiken Finland samt Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken.

Eurolaina - SMEIF