Förhandsuppgifter om lån

En tjänst för uppföljning av företagets låneuppgifter

Du kan få förhandsuppgifterna om lånen antingen på papper eller i elektroniskt format.
I förhandsuppgifterna om lånet syns

  • kapital
  • det belopp som förfaller
  • amorteringen
  • räntan och expeditionsavgiften specificerade samt
  • procenten för kundräntan.

Uppgifterna om de lån som förfaller ser du också i nätbanken samtidigt som du får mycket annan information om dina lån.

Om ditt företag har tillgång till filöverföringstjänst och du ingår ett avtal om att hämta förhandsbeskedet om lånet från filöverföringen, kan du föra in uppgifterna direkt till företagets bokföringsprogram.