PSD2 betaltjänstdirektivet innebär att företagskundernas kortbetalningar samt elektroniska kanaler blir säkrare att använda. Målet är allt säkrare betalningar och tjänster till följd av stark autentisering. Ändringarna gäller elektronisk identifiering och kortbetalningar i Europa. 

Enligt direktivet innebär kravet på stark autentisering av kunden vid elektroniska betalningstransaktioner, såsom nätbetalningar och användning av betalkonton på nätet, att säkerheten vid näthandel ökar och missbruk minskar.

Frågor och svar om betaltjänstdirektivets inverkan på företagskunder