Vanliga frågor om kundrelation och ärenden

Frågor och svar

1. Jag har fått begäran att uppdatera uppgifterna om mitt företag

Uppdaterade uppgifter förbättrar kundens säkerhet. Vi strävar efter att trygga samfunds ekonomiska intressen och skydda dem mot kriminell verksamhet såsom identitetsstöld, bedrägerier och nätfiske. 

Vissa frågor ställer vi dock av andra orsaker. Nordea är en av de största bankerna i Europa och vill ta sitt samhällsansvar. Bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet.

Banken kan också i tillämpliga delar använda uppgifter som du gett i samband med de banktjänster där vi som bank är skyldiga att utreda vissa saker om dig, till exempel då vi bedömer om en placeringsprodukt eller en placeringstjänst lämpar sig för dig. Då behöver vi inte ställa samma frågor flera gånger.

Vi ställer alltid frågor då vi inleder ett nytt kundförhållande och efter det uppdaterar vi uppgifterna regelbundet då representanten eller företagaren uträttar sina ärenden hos Nordea. Vi kan också ringa eller skicka kunden en blankett med grunduppgifter som vi ber hen fylla i. Frågorna är desamma som de som vi går igenom då vi träffar kunder.

Vänligen ring Nordea Business Centre på numret 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30) så att vi kan boka tid för uppdatering av kunduppgifterna.  

Det är ett telefonmöte. 

I fråga om föreningar behöver vi följande uppgifter för att uppdatera kunduppgifterna:

 • Ett uppdaterat utdrag ur föreningsregistret 
 • Föreningens stadgar
 • Protokollsutdrag från årsmötet jämte bilagorna som innehåller alla styrelsemedlemmars namn, personbeteckningar, medborgarskap och PEP-uppgifter (dvs. om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt ställning)
 • Specificerade uppgifter om ändringar i styrelsemötet (bl.a. dispositionsrätter, nya tjänster, avslutande av onödiga tjänster).

Sänd de begärda handlingarna via Omaposti. Öppnas i nytt fönster

2. Vad avses med en person i politiskt utsatt ställning?

Lagstiftningen i Finland förutsätter att banken för kundkontroll också ska veta om en kund är en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller nära medarbetare.

En person i politiskt utsatt ställning är en person som tjänstgör eller under det senaste året tjänstgjort i en stat som:

 • statsöverhuvud
 • minister
 • parlamentsledamot
 • ledamot i högsta domstolen
 • ledamot i det högsta exekutiva organ som granskar statsfinanserna 
 • ledamot i direktionen för centralbanken
 • ambassadör eller diplomatiskt sändebud
 • officer i generalitetet eller medlem i ledningen för ett helt statsägt företag.

Som familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning betraktas hens

 • makar
 • barn och deras makar
 • föräldrar.
3. Varför får mitt företag FATCA-brev?

FATCA är en lag i USA som gäller beskattning av utländska konton och annan placeringsförmögenhet. FATCA är en förkortning för Foreign Account Tax Compliance Act.

Lagens syfte är att hindra skatteflykt från USA. Enligt FATCA måste finansinstituten identifiera kunder vars uppgifter ska rapporteras till USA.

FATCA har införts eller kommer att införas i den lokala lagstiftningen i otaliga länder, bl.a. i hela Norden och Baltikum.

Enligt FATCA måste finansinstituten bland sina kunder identifiera amerikanska personer, företag och organisationer och årligen rapportera de konton och placeringstillgångar som dessa kunder direkt eller indirekt äger. I allmänhet rapporterar finansinstituten dessa uppgifter till den lokala skattemyndigheten.

Det här betyder att Nordea måste följa FATCA-kraven i alla länder och kontrollera alla nuvarande och nya kunders FATCA-status. Nordea kontaktar vid behov kunderna för tilläggsinformation.

4. Till vilken adress kan jag skicka de begärda dokumenten?

Du kan skicka de begärda dokumenten via Omaposti (nordea.fi/omaposti).

5. Kan jag öppna ett företagskonto även om jag har en betalningsstörning?

Vi överväger alla företagskundförhållanden från fall till fall. Om företaget har betalningsstörningar rekommenderar vi att du ringer Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30) för att vi ska kunna göra en bättre bedömning av situationen. 

6. Hur kan jag uppdatera företagets kontaktuppgifter?

Om du är företagets firmatecknare kan du uppdatera företagets uppgifter genom att skicka ett meddelande via Omaposti.

Logga in på Omaposti här.

7. Hur kan mitt företag bli kund hos Nordea?

Du kan öppna ett konto och tjänster för företaget på våra webbplatsen. Bli företagskund hos Nordea på nätet här.

Du kan logga in i tjänsten även med andra bankers bankkoder.

Uppgifter om de handlingar som du behöver för att öppna företagskontot hittar du på webbplatsen www.nordea.fi under Företag > Våra tjänster > Konton och betalningar > Företagskonton > Kontoöppning.

8. Var kan jag sköta ett bostadsaktiebolags ärenden?

Du kan sköta bostadsaktiebolagets ärenden genom att skicka e-post till adressen asoy@nordea.fi eller ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). 

9. Mitt företags bolagsform har ändrats, vad ska jag göra?

Om företagets bolagsform ändras ska företagets uppgifter uppdateras i banken. Du kan boka tid för att uppdatera kunduppgifterna genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). 

10. Hur meddelar jag om företagets konkurs eller likvidation?

Du behöver inte separat meddela om företagets konkurs eller likvidation, banken får automatiskt information om den. 

11. Hur kan jag ändra en förenings, ett andelslags, en stiftelses eller ett bostadsaktiebolags rätt att använda kontot?

Läs mer om bankärenden för en registrerade förening, ett andelslags och en stiftelses här. 

Läs mer om bankärenden för små bostadsaktiebolag här.

Om du behöver hjälp för en bostadsbolag som har mer än fem (5) lägenheter, ta kontakt med asoy@nordea.fi.

12. Mitt företag blev företagskund på nätet. I vilket skede är öppningen av kontot och tjänsterna?

Vi strävar efter att handlägga ansökan om att bli företagskund inom fem (5) bankdagar. Du kan fråga efter läget för din ansökan genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). 

13. Jag kan inte fylla i ansökan om att bli företagskund på nätet.

Det går inte att fylla i en ansökan om att bli företagskund på nätet om det är fråga om en förening eller ett utländskt företag. Om det förekommer problem med att fylla i eller sända ansökan kan du ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). 

14. Hur fungerar tjänsten Företagets dokument?

Här hittar du instruktioner för att använda tjänsten Företagets dokument.Öppnas i nytt fönster

15. Onlinemöte

Du kan ansluta till ett onlinemöte som bokats för dig i din personliga nätbank under Kontakta oss. Du har fått en länk till nätbanken. Då du trycker på länken öppnas ett nytt webbläsarfönster där du kan ansluta dig till onlinemötet.

16. Kan jag se en specifikation av serviceavgifterna någonstans?

Företagets serviceavgifter fastställs utifrån tjänsterna som företaget använder. För tjänsterna kan debiteras en fast månadsavgift eller en avgift utgående från hur mycket tjänsterna har använts. Serviceavgifterna specificeras i det elektroniska kontoutdraget med uppgifterna om tjänsterna och beloppen. Om företaget inte har tjänsten för elektroniska kontoutdrag kan ni be om en specifikation av serviceavgifterna genom att ringa Nordea Business Centre på numret 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). 

17. Vad kostar det att öppna ett företagskonto i Nordea?

Priset på företagstjänsterna fastställs utifrån antalet och användningen av tjänsterna som anslutits till företagets konto. Läs mer om Nordeas företagspaket här.Öppnas i nytt fönster

Mer information om de tjänstespecifika priserna får du genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30).

18. Hur kan jag boka en tid för företagets ärenden?

Du kan boka tid för ett möte genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30).

Observera att du nuförtiden kan sköta många ärenden utan att boka tid – som företagets representant kan du även ringa och sköta ärenden via självbetjäningskanaler.

När ditt företag handlar med en bank måste vi identifiera företagets / samhällsrepresentanten med personliga bank-ID. Om ditt företag / samhälle kan representeras av mer än en person, behöver banken bekräftelse och samtycke från alla företrädare för samhället för att hantera banken.