Vanliga frågor om konton och betalningar

Hjälp och guider

Ny beställning av kontoutdrag

Frågor och svar

1. Hur öppnar jag ett företagskonto?

Du kan öppna ett konto och tjänster för företaget per telefon om du är företagets firmatecknare och har privatkundens nätbankskoder. Boka ett möte genom att ringa Nordea Business Centre 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). Alternativt kan du bli företagskund på nätet på www.nordea.fi > Bli kund > Bli företagskund. Via tjänsten kan du identifiera dig också med andra bankers nätbankskoder. Vi strävar efter att handlägga ansökan inom 5 bankdagar. 

Du hittar information om vilka dokument vi behöver för att kunna öppna ett företagskonto på adressen www.nordea.fi under Företag > Våra tjänster > Konton och betalningar > Kontoöppning.

2. Hur kan jag öppna ett värdeandelskonto för ett företag?

Du kan öppna ett värdeandelskonto på ett telefonmöte med Nordea Business Centre om du är företagets firmatecknare och har privatkundens nätbankskoder. Du kan boka mötet genom att ringa 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). 

I Placerarens tjänst i nätbanken kan du ge uppdrag och följa dem samt se hur värdet på ditt kapital utvecklas. I tjänsten får du också tillgång till mångsidiga informationstjänster, analyser och rekommendationer. Det är förmånligt att handla i nätbanken och ännu förmånligare är det för aktiva aktiehandlare. Via Placerarens tjänst får du också tillgång till Nordea Investor som särskilt har planerats för mobila enheter. Du loggar in i Nordea Investor i nätbanken på webbplatsen investor.nordea.fi eller i mobilbanken.

Mer information finns på vår webbplats nordea.fi under Företag/Våra tjänster/Placeringar/Handla på nätet.

3. Hur öppnar jag ett konto för en registrerade förening?

Läs mer om bankärenden för registrerade föreningar här.Öppnas i nytt fönster

4. Hur öppnar jag ett hyresgarantikonto?

Som hyresgarantikonto öppnas ett brukskonto för företag. Kontot kan öppnas på ett telefonmöte. Kontot ställs som säkerhet för att fullfölja ett huvudavtal. Utöver hyresgarantikontot kan ett säkerhetskonto öppnas som pant för ett låneavtal och ett arbets- eller varuleveransavtal. Pantsättningen grundar sig på ett avtal mellan kontoinnehavaren och panthavaren. Pantsättningsvillkoren har fastställts i avtalet.

Kontot öppnas på hyresgästens namn. Både hyresgästen och hyresvärden får blanketten Meddelande om pantsättning av kontomedlen som ett bevis för att kontot har öppnats. Hyresvärden avstår med samma blankett från sin rätt till kontot när hyresförhållandet avslutas.

Principerna för hyresgarantin:

 • hyresvärden kan ta ut medel från kontot utan samtycke från banken eller hyresgästen. 
 • om hyresvärden tar ut alla medel från kontot har hen samtidigt rätt att avsluta kontot. 
 • hyresgarantin kan överföras om hyresvärden ändras 
 • om kontoinnehavaren vill kan banken sända hen ett kontoutdrag eller kunden kan själv följa kontotransaktionerna i nätbanken.

En avgift enligt prislistan tas ut för blanketten Meddelande om pantsättning av kontomedlen. 

För att öppna kontot behövs uppgifter från avtalet. Därför ska avtalet tillställas banken då kontot öppnas.

Ett hyresgarantikonto kan öppnas på ett telefonmöte som du kan boka genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30).

5. Hur ändrar jag rätten att använda kontot?

Rätten att använda företagets konto kan ändras på telefonmötet förutsatt att företagets firmatecknare och den nya personen med rätt att använda företagskontot har privatkundens nätbankskoder. Du kan boka mötet genom att ringa Nordea Business Centre på numret 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30).

En firmatecknare som antecknats i handelsregistret kan utan protokoll ändra rätten att använda ett aktiebolags konto. Om det är fråga om en förening, ett andelslag, en stiftelse eller ett bostadsaktiebolag krävs det alltid ett styrelseprotokoll där beslutet om rätten att använda kontot har fattats.

Även den kommande personen med rätt att använda kontot ska vara närvarande. 

6. Hur kan jag få mitt kontonummer i IBAN-format?

Du kan kontrollera företagets kontonummer i IBAN-format här.Öppnas i nytt fönster

7. Ska ett företagskonto öppnas för en privat handlare?

Om firmans verksamhet kräver bankens företagstjänster, såsom en betalterminal, ett Web Services-avtal, e-fakturering osv. ska kundförhållandet öppnas på företagssidan.

8. Var kan jag beställa säkerhetspåsar/redovisningsblanketter?

Du kan beställa säkerhetspåsar och blanketter för dagskassaredovisning på adressen turvapussit.wapa.fi. Nättjänsten är en självbetjäningskanal med bra råd. 

9. Hur kan jag ingå ett avtal om e-faktura för företaget?

Du kan genast börja använda e-fakturatjänsten i nätbanken under e-faktura om du använder Företagets Classic-nätbank. I tjänsten finns en färdig blankettmall där du kan fylla i uppgifter om en avgående e-faktura. Om mottagaren inte har en elektronisk faktureringsadress kan du i tjänsten också välja att fakturan skickas i pappersform. Då skickar banken fakturan till kunden på papper.

Du ska avtala direkt med fakturautställaren om mottagning av e-fakturor. Du får en ankommande e-faktura på nätbankens förstasida för godkännande. Du kan genast börja sända och ta emot e-fakturor då avtalet om ibruktagande har bekräftats. 

Om endast en sändnings- eller mottagningstjänst för e-fakturor (inte både och) öppnas för företaget är avgiften för ibruktagande och den månatliga bruksavgiften hälften av det som meddelats ovan. Du kan skicka en öppningsbegäran via Omaposti i nätbanken, postfunktionen i Företagets Classic-nätbank eller genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30).

Tjänsten e-faktura som filöverföring är ett alternativ om du använder ett bokföringsprogram eller annat program som stöder Finvoice-filformaten. Du kan bilda avgående e-fakturamaterial i ditt företags ekonomiförvaltningssystem och skicka det via Nordeas filöverföring. På motsvarande sätt hämtar du ankommande e-fakturamaterial från Nordea som filöverföring och för in det i ditt ekonomiförvaltningssystem för kontroll och redovisning.

Du kan öppna tjänsten E-faktura som filöverföring på kontoret eller på ett telefonmöte som du kan boka genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). På telefonmötet identifierar vi företagets representant med hjälp av hens personliga nätbankskoder. 

10. Hur kan jag annullera en betalning som betalades in på fel konto?

Vi kan inte annullera en betalning utan mottagarens samtycke efter att beloppet har registrerats på mottagarens konto. 

Vi kan dock på din begäran skicka betalningsmottagaren ett brev där vi ber hen återbetala den felaktiga betalningen eller meddela sitt samtycke till debitering av kontot. Vi ber om återbetalning inom cirka två veckor. I brevet står också att om mottagaren inte återbetalar medlen ger banken betalaren mottagarens kontaktuppgifter. Om betalningen inte återbetalas eller banken inte når mottagaren har banken rätt att skriftligen ge dig mottagarens namn och adress.

För att vi ska kunna skicka brevet behöver du bekräfta uppdraget via nätbankens post. Ange följande uppgifter i meddelandet:

 • debiteringskontonummer
 • betalningsdag
 • belopp i euro 
 • den mottagares kontonummer som du felaktigt använde 
 • den mottagares kontonummer som borde ha fått betalningen
 • mottagarens namn.

Du kan också be om återbetalning av betalningen genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). 

11. Jag har av misstag betalat in på ett spärrat konto. Återbetalas mina pengar automatiskt?

Gireringar till ett spärrat konto återbetalas automatiskt inom 10 bankdagar. 

12. Vad är Nordeas BIC/SWIFT-kod?

Nordeas BIC/SWIFT-kod är: NDEAFIHH.

13. Jag håller på att göra en betalning till utlandet, vilka uppgifter behöver jag?

Du kan ge en betalningsorder till utlandet i nätbanken under Ny betalning/Utlandsbetalning. Du behöver mottagarens kontonummer och bankens SWIFT/BIC-kod. Instruktioner för att göra en betalning finns under knappen Hjälp under Utlandsbetalning. Vid behov får du hjälp av Betalningsrådgivningen för företag.

Betalningstypen kan vara betalningsorder eller ilremissa. Leveranstiden för betalningsorder är cirka 3–7 bankdagar och för ilremissa 1–3 bankdagar. Avgiften för betalningsorder är 7,00 euro och för ilremissa 32,00 euro.

En betalningsorder kan skickas till mottagaren i fullt belopp eller så att betalaren och betalningsmottagaren varsin betalar sin banks kostnader. Då du väljer ”jag betalar den egna bankens kostnader” debiteras 7,00 euro för valutabetalningen. Om du väljer ”jag betalar alla kostnader” debiteras 7,00 euro och ytterligare 22 euro. Om denna debitering inte räcker till att täcka alla kostnader kan kontot debiteras med avgifter i efterskott. Förmedlande banker kan också debitera egna kostnader för förmedling av betalningen.

Kontrollera på bildskärmen för bekräftelse vilka betalningsuppgifter och avgifter som debiteras för betalningen. Observera att betalningen inte kan annulleras efter att den har bekräftats.

14. Jag måste tilläggsbekräfta företagets betalning, hur ska jag göra det?

 Antalet skadliga program har markant ökat på nätet och de installeras ofta på användarens dator utan att hen märker det. Med hjälp av skadliga program försöker brottslingar utnyttja en öppen nätbankssession. Nordea har reagerat på detta genom att öka säkerheten vid användningen av nätbanken.

Nätbankssystemet plockar exceptionella betalningar och ber kunden tilläggsbekräfta dem. En betalning är i allmänhet exceptionell om beloppet är stort eller om det betalas till något visst konto. Om en betalning ska tilläggsbekräftas ger nätbanken anvisningar om hur det ska ske. Du kan genomföra bekräftelsen genom att ringa tjänsten för tilläggsbekräftelse på numret 0800 165 656 (från utlandet +358 800 165 656) där du identifierar dig med bankkoderna. Du har tillgång till tjänsten dygnet runt.

Tilläggsbekräftelse orsakar inga extrakostnader i Finland. Då man ringer från utlandet debiterar operatören kostnader enligt sin prislista. 

Tilläggsbekräftelsen kan även ges per sms. I numret för tilläggsbekräftelsen ovan kan du registrera ditt telefonnummer för tjänsten sms-bekräftelse. Efter registreringen får du eventuella begäran om tilläggsbekräftelser automatiskt per sms och du bekräftar betalningen genom att svara på dem.

15. Hur ska jag få kontoutdrag/referenstransaktioner/material direkt till revisorn?

Om du vill befullmäktiga t.ex. en revisionsbyrå att hämta kontoutdragen och referenstransaktionerna eller skicka betalningar till banken, ska du skicka oss en fullmakt för betalningsrörelse. Du kan söka fullmaktsmallen på webbplatsen nordea.fi > Företag > Våra tjänster > Konton och betalningar > Fullmakt - Betalningsrörelsetjänster (till höger).

Om det är bara du som är företagets firmatecknare och har personliga bankkoder, kan du fylla i och sända fullmakten via Omaposti. Logga in i Omaposti med dina personliga nätbankskoder. Nedan finns en länk till inloggning i Omaposti: 

nordea.fi/omaposti

16. Hur länge tar en girering mellan olika banker?

Gireringar som görs före kl. 14 förmedlas till mottagaren samma bankdag. Gireringar som görs efter kl. 14 förmedlas till mottagaren följande bankdag. Detta gäller alla gireringar i euro från Nordea i Finland och Europa.

17. Hur hämtar jag ett elektroniskt kontoutdrag i företagets nätbank?

Du kan hämta ett elektroniskt kontoutdrag i Nordea Business-nätbank under Ekonomi > Dokument.

 • Välj månaderna för vilka du hämtar kontoutdrag. Ange hela kalendermånaden i sökningen.
 • Välj önskat kontoutdrag i förteckningen och klicka på Hämta nere till höger.

Elektroniska kontoutdrag kan hämtas i Nordea Business-nätbank under 18 månader.

18. Hur kan jag beställa gamla kontoutdrag?

Företagets elektroniska kontoutdrag kan hämtas under 18 månader. Kontoutdrag som är äldre än 18 månader kan beställas som duplikat via den här blankett för ny beställning av kontoutdrag.

Läs mer om elektroniska kontoutdrag

19. Hur kan jag sätta in kontanta medel för företaget?

I TalletusOtto-automater kan du sätta in kontanta medel för företaget med Business Visa Debit-kort eller företagets Insättningskort.

Dagskassaredovisningar kan också lämnas i nattfack. För användningen av nattfacket ingås ett avtal om penningförsörjning med banken. Du kan boka tid för att ingå avtalet genom att ringa Nordea Business Centre på numret 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30).

Läs mer om kontanttjänster här.Öppnas i nytt fönster

20. Hur kan jag beställa växelpengar för företaget?

Du kan beställa växelpengar för företaget till ett fack för växelpengar. Då företaget har ett fack för växelpengar kan du behändigt beställa växelpengar på nätet i värdetransportörens kundportal.

Du kan boka tid för att börja använda facket för växelpengar genom att ringa Nordea Business Centre på numret 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30).

Läs mer om kontanttjänster här.Öppnas i nytt fönster

När ditt företag handlar med en bank måste vi identifiera företagets / samhällsrepresentanten med personliga bank-ID. Om ditt företag / samhälle kan representeras av mer än en person, behöver banken bekräftelse och samtycke från alla företrädare för samhället för att hantera banken.