Vanliga frågor om försäkringar, sparande och placeringar

Frågor och svar

1. Jag är intresserad av att teckna en MyLife-försäkring för företaget

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Beloppet av försäkringsskyddet har ingen övre gräns. Priset på försäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning. Försäkringspremierna kan i regel dras av i företagets beskattning, mer information om detta hittar du i skatteguiden för företag.

Ring kundtjänsten Nordea Business Centre på 0200 2525 (lna/msa) mån–fre kl. 9–16.30 och boka tid för ett onlinemöte. Vi hjälper dig att välja rätt försäkringsskydd för din livssituation.

2. Hur kan jag byta förmånstagare för min pensionsplacering?

Företagets firmatecknare kan ändra förmånstagaren för pensionsplaceringen genom att skicka ett meddelande via Omaposti i sin personliga nätbank. 

3. Hur ändrar jag betalningsplanen för min pensionsplacering?

Om du är företagets firmatecknare kan du ändra betalningsplanen för pensionsplaceringen genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30), vänligen ta fram dina personliga nätbankskoder då du ringer. 

4. Var kan jag ändra vilka sparobjekt/fonder min pensionsplacering innehåller?

Pensionsplaceringen och rätt att ändra den kan läggas till i företagets eller en privatkunds nätbank. Då kan pensionsplaceringen ändras under fliken Försäkringar. Företagets firmatecknare kan lägga till rätten att göra ändringar genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). 

5. När kan jag börja ta ut pension?

Pensionens startdag syns i pensionsplaceringens årsutskrift och det ursprungliga avtalet. 

6. Jag fick ett brev om att min pensionstid börjar, måste jag göra någonting?

Med brevet skickas ett svarskuvert och instruktioner för att ta ut pension. Om du ännu inte tänker börja ta ut pension behöver du inte gör något. Då senareläggs pensionen automatiskt med ett år. 

7. Var kan jag få tidigare fakturor över pensionsplaceringen?

Du kan be om pensionsplaceringens föregående fakturor genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). 

8. Jag vill diskutera min pensionsplacering

Du kan boka ett möte genom att ringa Nordea Business Centre på numret 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). 

9. Hur kan jag ta ut medel från mitt Corporate Capital-avtal?

Om du är företagets firmatecknare kan du ta ut medel från Corporate Capital-avtalet genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30), vänligen ta fram dina personliga nätbankskoder då du ringer. 

10. Hur säljer jag mina fondandelar?

Om du är företagets firmatecknare kan du sälja företagets fondandelar genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30), vänligen ta fram dina personliga nätbankskoder då du ringer. 

11. Hur kan mitt företag börja spara?

Du kan boka tid för ett avgiftsfritt möte om spar- och placeringstjänster genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). På mötet kartlägger vi vilka placerings- och sparprodukter som bäst lämpar sig för ditt företag. 

12. Jag vill köpa och/eller sälja mina aktier

Du kan själv sälja och köpa företagets aktier i nätbanken om ett värdeandelskonto och Placerarens tjänst har öppnats för företaget. I annat fall kan företagets firmatecknare ge aktieuppdrag genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). 

13. Hur kan jag handla med aktier i nätbanken?

Placerarens tjänst kan öppnas i nätbanken för handel med aktier. I Placerarens tjänst i nätbanken kan du ge uppdrag och följa dem samt se hur värdet på ditt kapital utvecklas. I tjänsten får du också tillgång till mångsidiga informationstjänster, analyser och rekommendationer. Handel i nätbanken är förmånligt? och ännu förmånligare för aktiva aktiehandlare. Via Placerarens tjänst får du också tillgång till Nordea Investor som särskilt har planerats för mobila enheter. Du loggar in i Nordea Investor i nätbanken på webbplatsen investor.nordea.fi eller i mobilbanken. 

Du kan öppna Placerarens tjänst på ett telefonmöte som du bokar genom att ringa Nordea Business Centre på numret 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30).  

Mer information om Placerarens tjänst.Öppnas i nytt fönster

14. Vad är en LEI-kod?

LEI-kod (Legal Entity Identifier) är en kod på 20 tecken för en juridisk person. Koden omfattar både bokstäver och nummer. Med hjälp av den kan man tydligt identifiera företag som är verksamma på den globala finansmarknaden. Avsikten med LEI-koden är att upprätta ett globalt system med referensuppgifter där alla juridiska personer som gör finansiella transaktioner har en identifieringskod i alla länder.

EU har gett nya bestämmelser för att säkerställa att alla organisationer som handlar med finansiella instrument kan identifieras på ett enhetligt sätt. Om LEI-koden saknas kan man inte längre handla med de vanligaste finansiella instrumenten i EU. Gör så här:

1. Skaffa en LEI-kod för ditt företag hos en auktoriserad utfärdare av koder.

2. Anmäla LEI-koden till Nordea per e-post lei@nordea.com. Ange i meddelandet företagets namn, FO-nummer och LEI-kod.

3. När Nordea har bekräftat LEI-koden kan ditt företag fortsätta att handla med finansiella instrument.

15. Hur kan jag avsluta mitt sparavtal?

Om du är företagets firmatecknare kan du avsluta sparavtalet genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30), vänligen ta fram dina personliga nätbankskoder då du ringer. 

När ditt företag handlar med en bank måste vi identifiera företagets / samhällsrepresentanten med personliga bank-ID. Om ditt företag / samhälle kan representeras av mer än en person, behöver banken bekräftelse och samtycke från alla företrädare för samhället för att hantera banken.