Frågor och svar om bankkoder och kodappen

Hjälp och guider

Kodappen

Ofta ställda frågor

1. Hur kan mitt företag börja använda kodappen?

Du kan ladda ner kodappen i din mobila enhets appbutik. Kodappen kan användas med iPhone-, Android- och Windows Phone-telefoner samt iPad- och Android-pekplattor. Du kan använda samma kodapp både som privat- och företagskund, du behöver bara lägga till ditt företag som en annan användare av appen. För att göra det behöver du en aktiveringskod och en tillfällig pinkod. Företagets firmatecknare får dem genom att ringa Nordea Business Centre på numret 0200 2525 varefter hen ska identifiera sig med sin personliga kodapp.

Efter att du har fått aktiveringskoden och den tillfälliga pinkoden kan du lägga till ditt företag som användare av appen enligt följande:

 1. Öppna appen och klicka på menyn upptill eller nertill på sidan.
 2. Välj Användarinställningar.
 3. Välj "lägg till" eller "+".
 4. Välj Nordea Suomi.
 5. Välj språk.
 6. Lägg till en användare enligt de anvisningar som du ser i appen. I detta skede behöver du inte längre beställa aktiveringskoder på nytt i nätbanken även om kodappen skulle påstå så.

Observera att aktiveringskoden kan användas bara en gång. Därför måste du slutföra aktiveringen av kodappen på en gång. Vänligen ange inte aktiveringskoden i appen innan du har fått en tillfällig pinkod. Om koderna du fått inte längre fungerar ska du beställa nya koder genom att ringa Nordea Business Centre på numret 0200 2525 för att aktivera appen. 

Kodappen är enhetsspecifik. Om du byter din mobila enhet ska du aktivera kodappen på nytt på den nya enheten. 

2. Hur använder jag kodappen i offlineläge?

Du kan använda kodappen också i offlineläge. Välj på inloggningssidan i Nordea Business nätbanken KodappÄr din mobila enhet i offlineläge? 

 1. Öppna appen Nordea Koder i din mobila enhet.
 2. Aktivera offlineläget.
 3. Välj Logga in – LOGIN.
 4. Ange din pinkod i kodappen och tryck på Nästa.
 5. Kodappen räknar ut en kod till dig.
3. Jag har glömt pinkoden för kodappen. Vad ska jag göra?

Vi kan inte kontrollera eller nollställa pinkoden för kodappen. Om du har glömt pinkoden ska en helt ny användare skapas i appen. 

4. Jag tog appen i bruk, hur bekräftar jag betalningar i fortsättningen?

Öppna kodappen då du bekräftar en betalning. Appen ber automatiskt om samma pinkod som vid inloggning på nätbanken. Om det finns flera användare i kodappen kom ihåg att på startskärmen i appen välja den användare som är inloggad i nätbanken. 

5. Det står ”Kodappen är klar att använda” men jag får ingen inloggningsbegäran Vad ska jag göra?

Om det finns flera användare i kodappen ska du på startskärmen i appen, där det står ”Kodappen är klar att använda”, välja den användare som du vill använda för att logga in. På startskärmen visas alltid den som senast har loggat in. Genom att trycka på användaren kan du välja andra användare som finns i appen.

Om du loggar in i nätbanken med en mobil enhet kom ihåg att använda appen Mobilbanken för företag. Appen Mobilbanken är endast avsedd för privatkunder. 

6. Hur tar jag bort en användare från kodappen?

Om du är företagets firmatecknare kan du be att en användare tas bort från kodappen genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30), vänligen ta fram dina personliga nätbankskoder då du ringer. 

7. Kan mitt företag få en kodkalkylator?

Du kan beställa en kodkalkylator för företagets nätbank genom att skicka ett meddelande i firmatecknarens eller företagets nätbank eller genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). 

8. Hur kan mitt företag börja använda nätbanken?

Du kan öppna nätbanken för ditt företag på ett telefonmöte. Du kan boka tid för mötet genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30). 

9. Kan kodappen aktiveras i flera enheter?

En och samma användare av Nordea Business nätbanken kan aktiveras i flera kodapper. Kom ihåg att koderna kan användas bara en gång, så du behöver nya koder för varje enhet.

När ditt företag handlar med en bank måste vi identifiera företagets / samhällsrepresentanten med personliga bank-ID. Om ditt företag / samhälle kan representeras av mer än en person, behöver banken bekräftelse och samtycke från alla företrädare för samhället för att hantera banken.