Val av företagsform

När du har slutfört en affärsplan välj den företagsform som passar dina behov bäst.

Aktiebolag och enskild näringsidkare/firma är de vanligaste företagsformerna för nyetablerade företag. Även öppet bolag och kommanditbolag är i många fall bra alternativ.

Vad passar dina behov bäst?

Företagsformerna skiljer sig från varandra bland annat genom följande:

  • Hur svarar företagaren personligen för företagets förpliktelser?
  • Hur flexibelt är beslutsfattandet?
  • Hur delas företagets vinstmedel ut till ägarna?
  • Hur beskattas företaget?

Det lönar sig att ta upp frågor om olika företagsformer med en expert. Du får hjälp till exempel hos Nyföretagarcentraler.

Mer information om olika bolagsformer hittar du i tjänsten OnnistuYrittäjänä.fi: Yrityksen perustaminenÖppnas i nytt fönster.

Franchising

Bli företagare med mindre risk

Du kan sänka tröskeln för att bli företagare genom att ansluta dig till en franchisingkedja, där företagaren kan utnyttja en färdigt utvecklad företagsidé och verksamhetsmodell som konstaterats vara bra.

I franchisingavtalet definieras parternas rättigheter och skyldigheter. Företagaren måste följa kedjans instruktioner till exempel vid marknadsföring och inredning samt göra anskaffningar från de ställen som kedjan fastslagit. Franchisingavtalet begränsar således företagarens självständighet, men å andra sidan kan företagaren genast dra nytta av att kedjan är känd. Ofta ingår även utbildning och andra gemensamma tjänster i avtalet.

Kontakta oss

Boka tid