Hur påverkas din privatekonomi?

Hur påverkas din privatekonomi när du går från anställd med månatlig lön till att bli din egen chef? Vi låter Nordeas företagsrådgivare Per berätta.

Per jobbar som företagsrådgivare på Nordea och fokuserar främst på en- eller tvåmannaföretag. Varje månad träffar han en eller två hoppfulla entreprenörer. Många drömmer om att öppna ett kafé eller en restaurang, eller så vill de börja sälja sin expertis via eget företag. Under årets gång hinner Per konsultera entreprenörer från flera olika branscher. Och oberoende av affärsidén är startskottet till eget företag ofta den samma – det är någon som haft företagandet som hobby vid sidan om en anställning och vill att det i stället ska bli ett heltidsarbete.

”De flesta nya entreprenörer har inte koll på alla detaljer i sin privatekonomi.”

Börja med att räkna bakåt

Per är väldigt tydlig kring frågan huruvida småföretagare har koll på allt när de övergår från hobby till fullskaligt entreprenörskap:

- ”De flesta nya entreprenörer har inte koll på alla detaljer i sin privatekonomi. De kanske har gjort upp en affärsplan och till och med en budget men de glömmer ofta att räkna med sina privata utgifter såsom hyra, telefon, transport, mat, elektricitet osv. En del glömmer till och med att lägga undan pengar för företagets skatter och momsbetalningar.”

Enligt Per borde de flesta privatföretagare räkna bakåt före de kontaktar en bank eller ens registrerar företaget:

- ”Ifall du är privatföretagare bör du se över din nuvarande privatbudget. Skriv ner alla månatliga kostnader och disponibla tillgångar och gör en uträkning. Den siffran ger dig en ganska bra bild av hur stor omsättning ditt företag måste ha på årsbasis.”

Ha alltid en plan B

När det handlar om att leva på sitt företag har Per några bra och uppmuntrande råd: Ha koll på dina inkomster, utgifter och budget på veckonivå och anställ en revisor du har råd med. När du har koll på detta är det lättare att göra upp en plan B med en företagsrådgivare – eller med din bank – ifall företagets verksamhet plötsligt minskar.

- ”Det är bättre att ha en realistisk plan B och rädda ditt företag än att riskera allt och i värsta fall se din dröm gå upp i rök. Företag kommer och går, men som företagsrådgivare vill jag gärna se att människor blir framgångsrika.”

Det är viktigt att du har bra koll på dina inkomster. Vare sig du är ensam eller har anställda vars lön ska betalas är det nödvändigt att balansera din budget. Du ska också betala pensions- och försäkringsavgifter. Föreställ dig konsekvenserna av att något skulle gå riktigt snett, men att dina försäkringar inte skulle vara i skick eftersom du inte tänkte på dem den dag när du blev din egen chef.

Därför rekommenderar Per att du ska prata med en revisor och med ditt försäkringsbolag. Gör det helst före du säger upp dig från ditt jobb. Och passa på att göra upp en plan B medan du håller på – för säkerhets skull.

5 viktiga punkter om din ekonomi

Vi bad Per lista 5 viktiga punkter som du som privatföretagare ska beakta både gällande företagets ekonomi och din privatekonomi.

  1. Räkna bakåt i din privatekonomi – vad har du råd med och vilka ändringar kan du acceptera?
  2. Gör upp en realistisk budget för din privatekonomi och för företaget – räkna med likviditet, skatter, moms och företagets resultat – hur ser det potentiella pengaflödet ut och har du dina krediter i skick?
  3. Gör upp en ordentlig affärsplan – vad är syfte och fokus för ditt företag?
  4. Se till att ha koll på din pension och dina försäkringar före du slutar med ditt avlönade jobb. Det är viktigt att försäkringarna är i skick från dag ett, men det lönar sig också att ordna pensionsärendena så fort som möjligt efter att du startat eget.
  5. Ha alltid en plan B om dina drömmar inte motsvarar verkligheten.

Bli företagskund på nätet

Börja här