Red ut det juridiska

Före du börjar med affärsverksamhet

När du grundar ett företag finns det många juridiska frågor och avtal att fundera på. Därför är många nya företag tvungna att lösa juridiska frågor under det första året. Du fokuserar främst på att verkställa din fantastiska idé: du gör upp planer, hittar lokaler, startar produktionen, får investerare eller kompanjoner med på resan. Allt sker snabbt, dagar blir veckor som blir månader. Du glömmer att göra upp skriftliga kontrakt för centrala delar av din verksamhet. Plötsligt är det en leverantör som inte längre uppfyller dina krav och hyreskontraktet för dina affärslokaler sägs upp. 

Eller så väljer din affärskompanjon att lämna företaget och kopiera din affärsidé. Fastän det inte går att undvika dylika scenarier helt och hållet kan du i alla fall skydda ditt företag från effekterna av dem. Följande videor och artiklar är gjorda för att hjälpa dig att fatta rätt beslut och reda ut alla juridiska frågor i god tid.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Ha allt skriftligt

Vi pratade med Nordeas företagsrådgivare och en handfull nordiska företagare om hur viktigt det är att ha skriftliga kontrakt – och att skriva kontrakten i så god tid som möjligt.

Avtal

Med tanke på din företagsverksamhet är det bra att göra upp nödvändiga avtal, så klart beroende på vilken typ av företag du driver, vilka behov företaget har och hur du har tänkt utveckla det. Men vare sig det handlar om en affärkompanjon, en investerare, att anställa någon ny eller att värva en ny leverantör lönar det sig att ha ett skräddarsytt avtal för just den situationen. I den här artikeln kan du bekanta dig med de viktigaste avtalen som du som företagare antagligen kommer att behöva. Vi ger också några exempel på vad avtalen bör innehålla.

Före vi djupdyker i de enskilda avtalen ger vi dig först grunduppgifter som inkluderas i nästan alla avtal, oberoende av avtalet:

 • Parternas namn och roller.
 • Avtalets giltighetstid (start- och slutdatum för avtalet).
 • Prissättning och betalningsvillkor.
 • Konfidentiella frågor (hur kan parterna använda kommersiellt känslig information de fått av varandra).
 • Följder av avtalsbrott/brutet avtal.
 • Tillämpad lagstiftning (vilka regler används för att tolka avtalets syfte).
 • Regler för tvistemål.
Bolags- /kompanjonssavtal

Bolags- /kompanjonssavtal

Det här är ett av de viktigaste dokumenten när du grundar ett företag tillsammans med någon annan. Fastän juridiska frågor kan vara det sista du tänker på är det viktigt att göra upp ett kompanjonsavtal för att definiera hur ert partnerskap ska se ut och oberoende av bolagsform göra upp ett avtal. Avtalet innehåller bland annat följande:

 • Kompanjonernas ansvar och arbetsfördelning
 • Ägandefördelning mellan kompanjonerna.
 • Fördelning av vinster och förluster mellan kompanjonerna.
 • Regler för beslutsfattande.
 • Köp- och försäljningsrättigheter (om en part lämnar bolaget, dör eller är oförmögen att arbeta).
Sekretessavtal
Arbetsavtal
Tillverkningsavtal
Distributionsavtal
Handelsagenturavtal
Licensavtal
Underleveransavtal

Varför är det viktigt att

Vi pratade med Nordeas företagsrådgivare och en handfull nordiska företagare om hur viktigt det är att ha skriftliga kontrakt – och att skriva kontrakten i så god tid som möjligt.

Misstag ditt företag inte har råd med

Alla juridiska frågor löses inte med rätt sorts avtal. Det lönar sig att fundera på de juridiska strukturerna redan när du registrerar ditt företag, eftersom det kan bli dyrt om du registrerat fel sorts företag. Följderna beror på hurdant misstag du gjort, men det kan bland annat innebära att du måste betala vissa skatter på nytt, att du får böter eller till och med blir dragen inför rätta av din affärskompanjon. 

Kom ihåg att omregistrera ditt företag hos myndigheterna om företagets struktur ändras på grund av en ny delägare, export och import eller nyanställning.

På tal om de sistnämnda, när du anställer någon ny är arbetsavtalet inte det enda viktiga dokumentet. Arbetstagarens handbok eller en HR-manual borde finnas till hands för att garantera att alla arbetstagare får samma information. Fastän det här inte är lagliga dokument bör de innehålla företagets förfaringssätt och hur man tar hand om vissa juridiska frågor i företaget (till exempel eventuell diskriminering eller sexuella trakasserier).

Undvik följande juridiska misstag

 1. Du har inte lyckats skapa rätt juridisk struktur för ditt företag.
 2. Du har inga juridiska dokument för delägarnas arbetsfördelning och uppgifter.
 3. Du har inte beaktat vad som händer om din partner lämnar företaget, dör eller säger upp avtalet.
 4. Du betalar inte minst minimilön till dina anställda och övriga rättigheter för de anställda förverkligas inte.
 5. Du rapporterar inte skatt eller moms korrekt.
 6. Du misslyckas med kunduppgifternas integritetsskydd enligt gällande regler.
 7. Du misslyckas med att skydda din egendom för att du inte har skaffat patent, upphovsrätt, ett varumärke eller rättigheter till designen.
 8. Du föraktar dina konkurrenter offentligt på nätet (fastän du skulle göra det anonymt).

Bli företagskund på nätet

Börja här

Det är inte lätt att skilja sig ur mängden

Vad har andra företagare gjort för att marknadsföra sitt företag och för att få uppmärksamhet bland målgruppen? På videon hittar du knep som kan fungera för dig och får veta varför det är så viktigt att tänka utanför ramarna för att skilja sig ur mängden.