Red ut det juridiska

Misstag ditt företag inte har råd med

Alla juridiska frågor löses inte med rätt sorts avtal. Det lönar sig att fundera på de juridiska strukturerna redan när du registrerar ditt företag, eftersom det kan bli dyrt om du registrerat fel sorts företag. Följderna beror på hurdant misstag du gjort, men det kan bland annat innebära att du måste betala vissa skatter på nytt, att du får böter eller till och med blir dragen inför rätta av din affärskompanjon. 

Kom ihåg att omregistrera ditt företag hos myndigheterna om företagets struktur ändras på grund av en ny delägare, export och import eller nyanställning.

På tal om de sistnämnda, när du anställer någon ny är arbetsavtalet inte det enda viktiga dokumentet. Arbetstagarens handbok eller en HR-manual borde finnas till hands för att garantera att alla arbetstagare får samma information. Fastän det här inte är lagliga dokument bör de innehålla företagets förfaringssätt och hur man tar hand om vissa juridiska frågor i företaget (till exempel eventuell diskriminering eller sexuella trakasserier).

Undvik följande juridiska misstag

 1. Du har inte lyckats skapa rätt juridisk struktur för ditt företag.
 2. Du har inga juridiska dokument för delägarnas arbetsfördelning och uppgifter.
 3. Du har inte beaktat vad som händer om din partner lämnar företaget, dör eller säger upp avtalet.
 4. Du betalar inte minst minimilön till dina anställda och övriga rättigheter för de anställda förverkligas inte.
 5. Du rapporterar inte skatt eller moms korrekt.
 6. Du misslyckas med kunduppgifternas integritetsskydd enligt gällande regler.
 7. Du misslyckas med att skydda din egendom för att du inte har skaffat patent, upphovsrätt, ett varumärke eller rättigheter till designen.
 8. Du föraktar dina konkurrenter offentligt på nätet (fastän du skulle göra det anonymt).

Vältä muun muassa nämä virheet lakiasioissa

 1. Et ole onnistunut luomaan oikeaa oikeudellista rakennetta yrityksellesi.
 2. Sinulla ei ole toimintaasi tarvittavia juridisia dokumentteja tai sopimuksia, joissa kerrotaan, kuinka asiat hoidetaan osakkaiden kesken.
 3. Et ole ottanut huomioon, mitä tehdä, jos yhtiökumppanisi lähtee yrityksestä, kuolee tai eroaa.
 4. Et maksa työntekijöillesi vähintään minimipalkkaa etkä noudata muita työntekijän oikeuksia.
 5. Et raportoi verojasi tai arvonlisäverojasi oikein.
 6. Et onnistu suojelemaan asiakastietojesi yksityisyyttä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.
 7. Epäonnistut suojelemaan omaisuuttasi, koska et ole hankkinut patenttia, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai suunnitteluoikeuksia.
 8. Loukkaat julkisesti (vaikka tekisit sen anonyymisti) kilpailijoitasi netissä.

Avtal

Med tanke på din företagsverksamhet är det bra att göra upp nödvändiga avtal, så klart beroende på vilken typ av företag du driver, vilka behov företaget har och hur du har tänkt utveckla det. Men vare sig det handlar om en affärkompanjon, en investerare, att anställa någon ny eller att värva en ny leverantör lönar det sig att ha ett skräddarsytt avtal för just den situationen. I den här artikeln kan du bekanta dig med de viktigaste avtalen som du som företagare antagligen kommer att behöva. Vi ger också några exempel på vad avtalen bör innehålla.

Före vi djupdyker i de enskilda avtalen ger vi dig först grunduppgifter som inkluderas i nästan alla avtal, oberoende av avtalet:

 • Parternas namn och roller.
 • Avtalets giltighetstid (start- och slutdatum för avtalet).
 • Prissättning och betalningsvillkor.
 • Konfidentiella frågor (hur kan parterna använda kommersiellt känslig information de fått av varandra).
 • Följder av avtalsbrott/brutet avtal.
 • Tillämpad lagstiftning (vilka regler används för att tolka avtalets syfte).
 • Regler för tvistemål.
Bolags- /kompanjonssavtal

Bolags- /kompanjonssavtal

Det här är ett av de viktigaste dokumenten när du grundar ett företag tillsammans med någon annan. Fastän juridiska frågor kan vara det sista du tänker på är det viktigt att göra upp ett kompanjonsavtal för att definiera hur ert partnerskap ska se ut och oberoende av bolagsform göra upp ett avtal. Avtalet innehåller bland annat följande:

 • Kompanjonernas ansvar och arbetsfördelning
 • Ägandefördelning mellan kompanjonerna.
 • Fördelning av vinster och förluster mellan kompanjonerna.
 • Regler för beslutsfattande.
 • Köp- och försäljningsrättigheter (om en part lämnar bolaget, dör eller är oförmögen att arbeta).
Sekretessavtal
Arbetsavtal
Tillverkningsavtal
Distributionsavtal
Handelsagenturavtal
Licensavtal
Underleveransavtal

Bolags- /kompanjonssavtal

Det här är ett av de viktigaste dokumenten när du grundar ett företag tillsammans med någon annan. Fastän juridiska frågor kan vara det sista du tänker på är det viktigt att göra upp ett kompanjonsavtal för att definiera hur ert partnerskap ska se ut och oberoende av bolagsform göra upp ett avtal. Avtalet innehåller bland annat följande:

 • Kompanjonernas ansvar och arbetsfördelning
 • Ägandefördelning mellan kompanjonerna.
 • Fördelning av vinster och förluster mellan kompanjonerna.
 • Regler för beslutsfattande.
 • Köp- och försäljningsrättigheter (om en part lämnar bolaget, dör eller är oförmögen att arbeta).

Sekretessavtal

När du samarbetar med externa parter måste du ofta utbyta och ge kommersiellt känslig information som berör ditt företag. I sådana fall är ett sekretessavtal med din samarbetspart det bästa sättet att skydda din företagsinformation. Ett sekretessavtal definierar vad parterna får och inte får göra med de uppgifter de tagit del av under samarbetet. I ett sekretessavtal kan man definiera bland annat följande:

 • Vilken information avtalet täcker.
 • Hur parterna kan använda sig av informationen.
 • Följderna av att avtalsbrott.
 • Hur informationen ska förstöras eller återlämnas.

Arbetsavtal

När ditt företag växer måste du eventuellt anställa arbetskraft. Ett arbetsavtal skyddar både företaget och din arbetstagare. I avtalet definieras den anställdas arbetsuppgifter och skyldigheter samt hur ersättningen för arbetet ser ut. Ett arbetsavtal brukar innehålla bland annat följande:

 • Startdatum (och slutdatum ifall det är en tidsbunden anställning).
 • Arbetsform (heltid, deltid, prövotid, tillfälligt arbete).
 • Titel och arbetsbeskrivning.
 • Arbetsplatsens läge (och om arbetstagaren är villig att resa).
 • Arbetstid (och om arbetstagaren är villig att jobba övertid vid behov).
 • Löneuppgifter.
 • Frånvaro och semesterpraxis.

Tillverkningsavtal

När du har designat en fysisk produkt och hittat en tillverkare är det dags att göra upp ett tillverkningsavtal. I ett tillverkningsavtal specificeras bägge parters skyldigheter. Avtalet kan innehålla bland annat följande information:

 • Varornas kvalitet och antal.
 • Transport och riskfördelning vid transport.
 • Ansvar (vad händer om produkten orsakar skador vid användning).
 • Garantier (ser till att varorna är i överenskommet skick).
 • Hur din produkts potentiella immaterialrätt, såsom varumärke, kan användas och vem som äger dem.

Distributionsavtal

Om du är tillverkare av en produkt och vill att din produkt ska säljas på ett visst område kan du göra ett distributionsavtal med en extern aktör. Genom att göra det ger du distributionsrättigheter till en extern part. Ett distributionsavtal kan antingen skrivas med ensamrätt eller utan, beroende på om du vill reservera rätten till att sälja produkten själv eller ge någon annan försäljningsrätt på samma område som omfattas i distributionsavtalet. Ett distributionsavtal brukar innehålla följande:

 • Distributionsrätt.
 • Område som omfattas i distributionsrätten.
 • Tillstånd att använda varumärken och annan immaterialrätt.
 • Varornas kvalitet och antal.
 • Transport och fördelning av risker under transport.
 • Villkor till återköp av lager när avtalet löper ut.
 • Garantier (ser till att varorna är i överenskommet skick).

Handelsagenturavtal

Om du utvecklar, tillverkar och säljer produkter eller tjänster lönar det sig antagligen att skaffa en agent som marknadsför din produkt. Ett sådant här avtal ger agenten möjlighet att agera i ditt företags namn. Du betalar en kommission som ersättning. Ett handelsagenturavtal brukar innehålla följande information:

 • Rätten att marknadsföra och företräda företaget/produkten..
 • Med ensamrätt eller utan.
 • Bägge parters skyldigheter.
 • Område där avtalet gäller.
 • Kommission och utgifter.
 • Ägande samt användning av varumärke. 

Licensavtal

Om du äger ett patent, ett varumärke eller någon annan upphovsrätt och vill ge användningstillstånd till någon annan (tillståndshavare) kan du bevilja personen i fråga en licens. I det här fallet måste ni skriva under ett licensavtal som innehåller bland annat följande:

 • Licensrätt (Licensens användningsvillkor: Får tillståndshavaren utveckla, marknadsföra eller på ett annat sätt använda produkten och kan personen med licensrätt sälja/ge licensen vidare till en underleverantör)..
 • Licens med ensamrätt eller utan..
 • Område där licensen gäller..
 • Ersättning (till exempel royalties eller övriga fasta betalningar). .

Underleveransavtal

Om ditt företag blir framgångsrikt och har hand om flera projekt kan det bli aktuellt att anställa någon att göra en del av att ditt arbete. Se till att skydda ditt företag när du anställer en underleverantör – ifall underleverantören misslyckas i sitt arbete. I ett underleveransavtal definieras förväntningarna för huvudavtalet så att underleverantören kan uppfylla de förväntningarna. Ett underleveransavtal kan innehålla bland annat följande:

 • Ändringskontroll (hur du kan göra ändringar i tjänsten).
 • Ansvar (vad händer om underleverantören misslyckas leverera enligt överenskommelse).
 • Försäkringskrav på underleverantören.

Det är inte lätt att skilja sig ur mängden

Vad har andra företagare gjort för att marknadsföra sitt företag och för att få uppmärksamhet bland målgruppen? På videon hittar du knep som kan fungera för dig och får veta varför det är så viktigt att tänka utanför ramarna för att skilja sig ur mängden.

Bli företagskund på nätet

Börja här