Få betalt för att förverkliga en dröm

När får en företagare lön?

Vi pratade med grundarna av mInvoice, Leadfeeder, Frankly Juice och Znipe.tv om den utmaning de flesta entreprenörer står inför: När ska jag kunna betala ut en lön till mig själv?

Det finns stora skillnader mellan entreprenörer och företag. Om man öppnar en butik är det enklare att uppfatta pengaflödena och hur mycket man kan tjäna. För ett företag som säljer tjänster kan det kännas helt annorlunda. I sådana företag, som till exempel Znipe.tv eller Leadfeeder, måste man vara mycket mer tålmodig.

Vi ställde följande fråga till de fyra entreprenörerna, och deras svar skiljer sig väsentligt:

Hur lång tid efter att du startade eget var ekonomin så bra att kunde du betala lön åt dig själv?

Pekka Koskinen, grundare och VD för Leadfeeder:

”Jag grundade Leadfeeder 2012 och under de 4 första åren levde jag av de pengar jag förtjänade med mitt tidigare företag. År 2016 fick Leadfeeder såddfinansiering och då kunde jag för första gången betala lön åt mig själv.”

Christian Bowall, grundare och VD för Frankly Juice:

”När vi startade Frankly Juice, hade jag fortfarande mitt företag Frokostfirmaet, så min lön betalades av detta företag. Jag fick min första lön från Frankly Juice ett år efter etableringen av företaget.”

Erik Åkerfeldt, grundare, en av två VD:ar och teknisk chef för Znipe.tv:

”På Znipe.tv började jag och min grundande partner bägge med våra egna pengar. Ungefär sex månader in i detta projekt fick vi vår första investerare och kort därefter fick vi vår första lön.”

Sonni Christine Jakobsen, grundare och VD för mInvoice:

”Jag har kunnat betala mig själv en lön sedan dag ett, detta på grund av tre orsaker: Avgångsvederlaget från min tidigare arbetsgivare, finansieringen från den norska regeringens program Innovation Norway för fas 1 och 2, plus mInvoices första emission precis 6 månader efter etableringen av företaget.”

Hurudan är din Iön i jämförelse med den lön du fick som anställd?

Vi ställde sedan följande fråga till de fyra:

Pekka Koskinen, grundare och VD för Leadfeeder:

”Jag tror att min lön är i nivå med den lön de flesta som grundat ett startup-företag i Helsingfors tar ut. Om jag skulle jobba för ett annat företag som arbetstagare, med samma arbetsuppgifter, skulle jag troligen få dubbelt så mycket betalt.”

Christian Bowall, grundare och VD för Frankly Juice:

”Jag har aldrig varit anställd. Men i jämförelse med vad jag fick betalt från mitt tidigare företag, Frokostfirmaet, tycker jag att min lön från Frankly Juice är OK.”

Erik Åkerfeldt, grundare, en av två VD:ar och teknisk chef för Znipe.tv:

”Om du räknar alla timmar och den tid du lägger på ditt nya företag, är det rimligt att säga att den lön du får som grundare är betydligt lägre än den som marknaden har att erbjuda.”

Sonni Christine Jakobsen, grundare och VD för mInvoice:

”Lönen som jag får av mInvoice matchar till 100 procent den lön jag fick som anställd i den norska finansieringsindustrin.”

Vilket är ditt bästa råd till företagare när det gäller att betala sig själv en lön?

Den sista frågan till dessa hårt arbetande entreprenörer handlade om att ge dig några användbara råd. Hoppas deras svar kan inspirera dig:

Pekka Koskinen, grundare och VD för Leadfeeder:

”Som grundare av ett startup-företag bör du alltid maximera värdet på ditt företag och lyfta en rimlig lön – bara det lägsta belopp som behövs för att kunna klara sig. De sparade pengarna är värda mycket mer när någon köper ditt företag.”

Christian Bowall, grundare och VD för Frankly Juice:

”När du startar ett nytt företag borde du fokusera på intäkter snarare än din egen lön. Detta sagt är det bra att få en rättvis lön. Det är faktiskt ganska omöjligt att vara framgångsrik i affärer om du inte har pengar till de grundläggande behoven.”

Erik Åkerfeldt, grundare, en av två VD:ar och teknisk chef för Znipe.tv:

”Glöm inte att betala lön till dig själv. Du avstår den trygghet som en fast lön innebär när du startar ett nytt företag. Du kan hoppas och vänta på den stora bonusen, men hur ska du klara din vardag tills ekonomin börjar löpa?” 

Sonni Christine Jakobsen, grundare och VD för mInvoice:

”Om ditt företag har ekonomin i skick borde nyckelpersonerna i bolaget få betalt från dag ett. Du kan inte bidra positivt till ditt arbete samtidigt som du oroar dig för att få betalt. Så genast från början måste du arbeta hårt för att få finansiering och kunna betala rätt lön åt dina anställda.”

Utgående av dessa svar gällande lön måste vi dra följande slutsatser: Som grundare av ett startup-företag eller som entreprenör bör du inte ställa dina löneförhoppningar för högt. Var realistisk, var tålmodig och fortsätt arbeta beslutsamt så att du en dag kan tjäna pengar på allt ditt hårda arbete.

Bli företagskund på nätet

Börja här