Allt du behöver för att starta eget företag!

Håller du på att starta en firma? I samarbete med Varma och UKKO Privatföretagande har vi skapat ett smidigt sätt att starta en firma.

Ett lätt sätt att starta en firma

Starta firma och bli företagskund avgiftsfritt.

När du håller på att starta eget är det mycket som kan verka invecklat. Företagaren ska sköta fakturering, bokföring, momsdeklarationer, skatter, pensionsförsäkringar och många andra ärenden. Låter det jobbigt? Ta det lugnt. Vi hjälper dig att komma igång med din företagsverksamhet snabbt och smidigt utan att du behöver gå från en byrå till en annan. 

Allt du behöver för att starta eget

 1. Nu är det avgiftsfritt att starta och anmäla firma till handelsregistret**
 2. Nordea Bokföring Plus – fakturering och bokföring för firma (86,70€/månad, inkl. moms)
 3. Banktjänster 
 4. FöPL-försäkring.

** FO-nummer, officiell anmälan till Skatteförvaltningen och öppnande av kundrelation för företag (normalpris 100 €). Du kan bli företagskund avgiftsfritt då du startar firma via denna elektroniska tjänst och börjar använda tjänsten Nordea Bokföring Plus. 

Vår samarbetspartner UKKO Privatföretagande genomför processen för att starta och frivilligt anmäla firma till handelsregistret. Det är avgiftsbelagt att anmäla firma till handelsregistret.

Enkelt och smidigt eller hur?

Din totala förmån

När du startar firma via denna digitala tjänst sparar du 275 euro* och får 22 % rabatt på FöPL-avgifterna under de fyra första åren. 

* Den totala förmånen omfattar som engångssumma kostnaderna för att starta firma och två avgiftsfritta månader med tjänsten Nordea Bokföring Plus.

1. Att starta och anmäla firma till handelsregistret

Starta en firma och öppna ett företagskonto i Nordea

Din firma kommer att upprättas av vår samarbetspartner UKKO Privatföretagande. Däremot är det snabbaste och mest prisvärda alternativet för registrering  att du själv anmäler firman hos handelsregistret.

Fördelarna då firma anmäls till handelsregistret:

 • Ditt firmanamn skyddas. Då kan ingen annan använda samma firmanamn för att idka näringsverksamhet.
 • Ditt företag blir mer trovärdigt. Kunder och samarbetspartner som söker information om ditt företag kan bli förvånade om ditt företag inte har registrerats. 
 • Du sköter dina bankärenden lättare. Du kan digitalt underteckna avtal som gäller din firma utan att besöka kontoret.
2. Fakturering och bokföring för firma
3. Banktjänster
4. Pensionsförsäkring för företagare (FöPL

Starta en firma och öppna ett företagskonto i Nordea

Din firma kommer att upprättas av vår samarbetspartner UKKO Privatföretagande. Däremot är det snabbaste och mest prisvärda alternativet för registrering  att du själv anmäler firman hos handelsregistret.

Fördelarna då firma anmäls till handelsregistret:

 • Ditt firmanamn skyddas. Då kan ingen annan använda samma firmanamn för att idka näringsverksamhet.
 • Ditt företag blir mer trovärdigt. Kunder och samarbetspartner som söker information om ditt företag kan bli förvånade om ditt företag inte har registrerats. 
 • Du sköter dina bankärenden lättare. Du kan digitalt underteckna avtal som gäller din firma utan att besöka kontoret.

Fakturering och bokföring för firma – Nordea Bokföring Plus

Nu får du avgiftsfritt de två första månaderna med tjänsten Nordea Bokföring Plus (din förmån är 175,20 € inklusive moms)!

Våra priser är transparenta och enkla. Hos oss har priserna inte bundits till beloppet av din omsättning utan du vet det fasta priset (87,60 €/mån.) på tjänsten på förhand.

 • I Finland är alla företag bokföringsskyldiga.
 • Med hjälp av tjänsten Nordea Bokföring Plus sköter du bokföringen och faktureringen enkelt och förmånligt. I tjänsten kan du dessutom lätt t.ex. fakturera och följa upp ditt företags ekonomiska situation i realtid.
 • Läs mer om tjänsten här, vår samarbetspartner UKKO Privatföretagande levererar tjänsten.

Banktjänster

Vi rekommenderar företagspaketet Nordea Business Start för nya företagskunder: 

Pensionsförsäkring för företagare (FöPL)

Som nyföretagare får du 22 % rabatt på dina FöPL-försäkringspremier under de fyra första åren. 

 • Som företagare med firmanamn behöver du nästan uteslutande en FöPL-försäkring. 
 • FöPL-försäkringsskyldigheten uppfylls om företagsverksamheten pågår minst fyra månader och din uppskattade arbetsinkomst överstiger 7 958,99 euro per år (2020).
 • Varma beviljar FöPL-försäkringen.
 • Läs mer om arbetspensionsförsäkringar.

Hur startar jag firma och börjar använda tjänsterna?

Klicka på knappen Starta firma nedan och fyll i de begärda uppgifterna.

 1. Uppgifterna förmedlas till Patent- och registerstyrelsen som registrerar ditt företag inom 4–5 vardagar.
 2. När ditt företag har grundats kontaktar vi dig för att öppna en företagskundsrelation och tjänster i Nordea. 
 3. Du kan börja använda de nödvändiga tjänsterna och starta din företagsverksamhet.

Vill du starta eget?

Starta firma och börja använda de tjänster du behöver.

Starta en firma Öppnas i nytt fönster