Företagsamhet

Företagsamhet är viktig för Finland. Nordea har 150 års erfarenhet av att verka som bank för företagare.

Ägarbyte Avautuu uuteen ikkunaan

Ett ägarbyte kan aktualiseras bland annat genom planering av generationsväxling eller företagarens pensionering eller ett köpanbud på företaget.

Läs mer om ägarbyte Avautuu uuteen ikkunaan

Internationalisering Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea hjälper dig när du står inför nya utmaningar, t.ex. när det handlar om att ta fram de mest ändamålsenliga lösningarna för olika behov av banktjänster som inter-nationaliseringen medför.

Läs mer om internationalisering Avautuu uuteen ikkunaan