Företagsamhet

Företagsamhet är viktig för Finland. Nordea har 150 års erfarenhet av att verka som bank för företagare.

Ägarbyte Öppnas i nytt fönster

Ett ägarbyte kan aktualiseras bland annat genom planering av generationsväxling eller företagarens pensionering eller ett köpanbud på företaget.

Läs mer om ägarbyte Öppnas i nytt fönster

Internationalisering Öppnas i nytt fönster

Nordea hjälper dig när du står inför nya utmaningar, t.ex. när det handlar om att ta fram de mest ändamålsenliga lösningarna för olika behov av banktjänster som inter-nationaliseringen medför.

Läs mer om internationalisering Öppnas i nytt fönster