Male florist in flower shop large

Företagsamhet

Företagsamhet är viktig för Finland. Nordea har 150 års erfarenhet av att verka som bank för företagare.

Ägarbyte

Ett ägarbyte kan aktualiseras bland annat genom planering av generationsväxling eller företagarens pensionering eller ett köpanbud på företaget.

Läs mer

Internationalisering

Nordea hjälper dig när du står inför nya utmaningar, t.ex. när det handlar om att ta fram de mest ändamålsenliga lösningarna för olika behov av banktjänster som inter-nationaliseringen medför.

Läs mer