Leasing, avbetalning eller annan finansiering?

Behöver ditt företag en ny bil eller grävmaskin men du är osäker på finansieringsformen? Vi har kartlagt olika finansieringsformers starka och svaga sidor och kan hjälpa dig med att hitta den lämpligaste finansieringsformen för ditt företag.

Ny arbetsmaskin eller företagsbil?

Utred om leasing, avbetalning eller lånefinansierat engångsköp är den bästa lösningen med tanke på företagets aktuella läge.

Maskiner, utrustning och fordon utgör många företags ryggrad. De är kärnan i produktionen, tjänsterna och kundrelationerna oberoende av om vi talar om en italiensk espressomaskin, en svarv, 3D-utskrivare eller lastbil. Inköp av ny materiel (eller förnyelse av gammal) kan bero på många orsaker: den gamla materielen kan vara sliten, det finns behov av en effektivare version eller utvidgad kapacitet.

Om du har ett fungerande företag och en lönsam orderbok kan vi med stor sannolikhet hjälpa dig i form av företagslån eller leasingavtal.

Jämför olika finansieringsalternativ

Leasing och lån är populära lösningar vid inköp av maskiner, utrustning och företagsbilar oberoende av bransch. Nedan finns en jämförelse av olika finansieringsalternativ som kan hjälpa dig att hitta den lämpligaste finansieringsmodellen för dig och ditt företag. 

Avbetalning

Avbetalning

Ett enkelt finansieringssätt för större inköp utan stora investeringskostnader i början. Detta finansieringsalternativ lämpar sig utmärkt för inköp avsedda att användas under en längre tid. Målet är i allmänhet att äga inköpet helt och hållet. Egenfinansieringsandelen kan bestå av handpenning eller bytesmaskin eller -bil.

Så här funkar det

 • Avbetalningsavtal ingås mellan objektets säljare och ditt företag. 
 • Efter inköpet överlåter säljaren avbetalningsavtalet till Nordea Finans. 
 • Du återbetalar avbetalningsskulden till finansiären enligt avtalade poster. 
 • Du får äganderätten när hela skulden har återbetalats.

Fördelar

 • Finansieringen lämpar sig för investeringar i lösa anläggningstillgångar och både nya och begagnade objekt.
 • Finansieringsandel på upp till 80 procent.
 • Räntorna är avdragsgilla i beskattningen.
 • Momsavdrag direkt på hela köpesumman.

Borgen

Den utrustning som köpts enligt ett avtal om hyresköp fungerar som säkerhet för finansieringen. Utrustningen överförs under ditt ägande efter det att avtalet slutar.

Det här betalar du

Deponering av inköpet av utrustning (till exempel din gamla utrustning) och månatligt hyresköp enligt kontraktet.

Leasing
Företagslån

Tre tips för hur du får valuta för pengarna

Bedöm för- och nackdelar med ett begagnat objekt i stället för ett nytt

Lönar det sig att köpa en ny maskin eller bil, eller är en begagnad lika bra? När du planerar att skaffa ny materiel för företaget är det bra att titta på webbplatser för begagnade maskiner och bilar. En maskin och en bil tappar normalt en oproportionerligt stor andel av värdet under första och andra året, även om den i praktiken ofta är lika bra som en ny. 

En begagnad bil eller maskin kan dock kräva mer underhåll, vilket kan innebära större driftskostnader. Vi rekommenderar att du utreder olika alternativ och om det är värt att köpa ny eller begagnad utrustning.

Be om råd av en expert – be om flera offerter

Kartläggning av olika alternativ och förhandlingar med olika parter kan vara tidskrävande, men detta förbättrar dina möjligheter att hitta den optimala lösningen för ditt företag. Vi rekommenderar att du kontaktar minst två tillverkare eller återförsäljare för att få en realistisk bild av utbudet på marknaden. Du kan också diskutera med olika representanter för personalen. 

Det gäller också att förbereda sig på förhandlingar omsorgsfullt. Se till att företaget har en klar bild av utrustningens användningssyfte och roll som produktionsfaktor samt hur länge utrustningen kommer att användas. Ju bättre tillverkarens eller återförsäljarens representant känner till din situation, desto bättre kan hen erbjuda dig den lämpligaste lösningen. 

Analysera möjligheterna och förutsättningarna i detalj

Detaljerna är ofta avgörande. Om den första bilen eller maskinen som du erbjuds inte helt motsvarar ditt företags behov och budget hittar du sannolikt en bättre (eller förmånligare) lösning hos en annan leverantör.

Diskutera med dina bekanta eller kolleger som har erfarenheter av maskiner och bilar som du söker, och läs alltid igenom den finstilta texten i avtal och offerter. Det kan finnas många orsaker till att två leverantörer erbjuder avvikande priser:

 • Ingår garanti och underhåll?
 • Hur lång är leveranstiden?
 • Kan återförsäljaren serva modellen?

Behöver du finansiering för ditt företag?

Fyll i ansökan och vi kommer att kontakta dig!

Ansöka om finansiering