Finansiering för nytt företag

Etablering av företag väcker många viktiga frågor: var får företaget finansiering? Vad är en affärsplan och hur tar jag fram en sådan? Läs här om Nordeas tips för etablering av företag, upprättandet av en affärsplan och lämpliga finansieringsformer.

Finansiering för etablering av företag och begynnande affärsverksamhet

Etablering av företag och ny affärsverksamhet kräver så gott som alltid kapital. Ditt kapitalbehov beror i hög grad på företagets verksamhet. 

Kom också ihåg att om företagandet är avsett att vara din enda inkomstkälla, så bör du ha tillräckligt med kapital för både företagsverksamheten och dina personliga utgifter. Det är viktigt att komma ihåg att det kan ta tid innan företagets inkomster räcker till för din egen lön.  

Upprätta en detaljerad affärsplan

En omsorgsfullt upprättad affärsplan ger dig de bästa förutsättningarna för att ordna utomstående finansiering för företaget. En detaljerad affärsplan visar för finansinstitut och investerare att du har satt dig in i branschen, affärsverksamheten och marknaden.

Affärsplanen är en grund för tillväxt

Enligt en enkät av Washingtons universitet från 2014 lyckades 64 procent av de företagare som hade en affärsplan expandera verksamheten. Utan affärsplan var andelen 43 procent.

Fas 1 – förbered dig så väl som möjligt för etablering av företag genom att upprätta en affärsplan

Hur ser en bra affärsplan ut? 

En affärsplan ska vara tydligt, genomtänkt och realiserbar

Budgetering som en del av affärsplanen.
En budget ska vara realistisk och ge en tydlig bild av fasta och rörliga kostnader. Tänk ut tre möjliga scenarier: Det sämsta scenariot, det bästa scenariot och något mitt emellan dem.

Här finner du mallar för affärsplaner och budgetering. 

Hur påverkar etablering av företag din personliga ekonomi?
Diskutera med din bankrådgivare om eventuella säkerheter för företagslån och vilka risker företagandet kan medför för din personliga ekonomi.

Håll fasta kostnader i schack
Om man håller fasta kostnader (t.ex. löner, hyror och övriga avtal) i schack får ett nyetablerat företag bättre utgångspunkter för affärsverksamheten. 

Fas 2 – Ta reda på dina personliga skyldigheter

Använd oss som din sparrningspartner.

När man etablerar företag är det viktigt att beakta hur företagsverksamheten påverkar den personliga ekonomin och när man kan förvänta sig regelbundna inkomster. För oss som bank är det också viktigt till följd av riskhanteringen att utreda alla parter i processen innan vi beviljar lån. 

Som företagare är du så klart också själv exponerad för risker, eftersom dina beslut onekligen också påverkar din personliga ekonomi. Om du planerar att etablera ett företag rekommenderar vi att du kontaktar våra bankrådgivare i ett så tidigt skede som möjligt

Hur långt vill du gå?

Tänk efter hur mycket tid och pengar du vill satsa för att få företaget att blomstra. Det är också bra att tänka hur din närmaste krets reagerar på ditt nya projekt.

Tänk efter vad du vill uppnå genom affärsverksamheten på både kort och lång sikt. Har du särskilda ekonomiska mål? Vad innebär framgång för dig? 

Hur mycket pengar är du beredd att satsa i företaget?

När du ansöker om lån, kapital eller annan finansiering bedömer vi hur mycket du själv är beredd att satsa i ditt företag. Med andra ord om du tror på din affärsidé så mycket att du är beredd att satsa en stor summa i projektet.

Fas 3 – välj optimal finansieringsform för företaget

Du kan finansiera affärsverksamhet på många sätt. Alla finansieringsmodeller har sina starka och svaga sidor.

Det lämpligaste alternativet för dig och ditt företag beror på din bransch, de förväntningar som du har på företagets utveckling och dina ekonomiska möjligheter, bland annat ditt ekonomiska läge. 

Olika finansieringsmodeller

Här kan du ta del av sex finansieringsmodeller. Allmänt kan man konstatera att den lämpligaste finansieringsmodellen varierar med företagets fas i livscykeln. När företagsverksamheten börjar kan det till exempel vara relativt förmånligt att få familjemedlemmar, vänner och kolleger att investera i företaget. 

Med finansieringshjälp från den närmaste kretsen kan du komma i gång, men ofta är dess finansieringskapacitet inte tillräcklig för att realisera mer ambitiösa tillväxtplaner. Å andra sidan blir du tvungen att avstå från både innehav och bestämmande inflytande. Om du dock får en professionell investerare att bli intresserad av ditt företag får du i gengäld bättre möjligheter att sätta fart på företagets tillväxt på lång sikt. 

Banklån och krediter

Banklån och krediter

Banker (såsom Nordea) och andra finansinstitut erbjuder företagare olika slags finansieringsprodukter, såsom kreditkort, kontokredit, företagslån och leasing.  

Banklån och krediter
Fördelar
Nackdelar
  • Du behåller innehavet och bestämmandeinflytandet i företaget.
  • Du behåller vinsten när du börjar förtjäna.

Tips: Bankerna erbjuder olika slags finansieringsformer. Vi hjälper dig att hitta den optimala lösningen i din situation.

  • Priset på företagslån och andra krediter består av räntor och avgifter.
  • Lån ska återbetalas.
  • Säkerhet ska ställas för lån. Som företagare måste du antagligen ställa personlig säkerhet, till exempel inteckna din bostad.
Offentlig finansiering
Familjemedlemmar, vänner och kolleger
Massfinansiering
Professionella investerare
Snabblån

Behöver du finansiering för ditt företag?

Fyll i ansökan och vi kommer att kontakta dig!

Ansöka om finansiering

Likviditet & kassaflöde – vad avses med dem och varför spelar de en roll?

Likviditet och kassaflöde är en väsentlig del av både affärsverksamheten och branschvokabulären. I denna artikel går vi igenom vad som avses med termerna och varför det är viktigt att hålla ett öga på dem.