Är mindre mer?

Många företag har några betrodda varu- och tjänsteleverantörer samt grossister hos vilka de skaffar kontorsmaterial, tillbehör och produkter för återförsäljning. Andra företag kan däremot sporadiskt anlita många varu- och tjänsteleverantörer. Båda sätten kan fungera väl. Ditt val beror på ditt företags behov och hur du vill bedriva din affärsverksamhet.

Vi rekommenderar ändå att du planerar dina anskaffningar och väljer dina varu- och tjänsteleverantörer på så sätt att:

  • De viktiga materialen och produkterna i den dagliga affärsverksamheten inte tar slut
  • Du har bra koll på leveranstider och betalningsvillkor
  • Du inte betalar överpris på varorna
  • Du har koll på dina anskaffningar för bokföringen och budgeteringen
  • Du kan behandla räkningarna lätt och snabbt
  • Du inte behöver använda tid för att leta efter specialerbjudanden
  • Du kan förhandla om permanenta och fasta rabatter på och fördelaktiga villkor för dina anskaffningar.

Tips för val av varu- och tjänsteleverantörer

Tillförlitlighet

Vissa företag är helt beroende av sina varuleverantörer. Om de inte får varor av sina grossister har de inget att sälja till kunderna. Fundera på vilka anskaffningar som är väsentliga för din affärsverksamhet och leta efter varuleverantörer som du kan lita på. Utnyttja ditt eget nätverk.

Hurdana anskaffningar har företaget?

Det här kan låta som en självklarhet, men när du kartlägger allt ditt företag behöver från toapapper och cateringtjänster till servrar, kan den stora mängden anskaffningar överraska dig. Det är förnuftigt att indela anskaffningarna i olika kategorier.

En hur stor andel av anskaffningarna kan en varu- eller tjänsteleverantör ta hand om?

Beroende på ditt företags bransch och behov räcker det vanligtvis med några varu- eller tjänsteleverantörer. Om antalet leverantörer är litet är det lättare att beställa och betala varor och du kan förhandla om flexiblare villkor för ditt företag.

Hur påverkas ditt företags kassaflöde och dagliga verksamhet av varu- eller tjänsteleverantörernas villkor (priser samt leverans- och betalningsvillkor)?

Det är klokt att alltid förhandla om villkoren även om du väljer varu- eller tjänsteleverantören utifrån de villkor som ges i början. Kort betalningstid kan till exempel orsaka underskott i kassan. Långa leveranstider kräver däremot noggrann planering av anskaffningar eftersom de kan bromsa den dagliga affärsverksamheten.

Ta nytta av våra färdiga mallar för planering

Ladda ned