Formal business woman in an office smiling at you

Företagskontor

Företagskontoren är specialiserade på tjänster för små och medelstora företag. På ett och samma ställe finns experter inom olika områden som tillsammans tar fram den lämpligaste lösningen för kunden.

 • skräddarsyr tjänster som svarar mot kundernas behov
 • en kontaktperson som är specialiserad på företag samt regelbunden kontakt
 • stark kompetens som kontinuerligt utvecklas enligt kundernas behov
 • möten kan hållas antingen på bankens kontor, på kundens egen arbetsplats eller som ett onlinemöte
 • Nordeas omfattande expertnätverk.

Kontaktpersonen har ett brett expertnätverk som stöd

Företagets kontaktperson förhandlar med företaget, men som stöd har han eller hon ett flertal experter inom olika områden. Experterna är också verksamma på företagskontoren, vilket betyder att olika former av sparrande och att söka de bästa lösningarna är vardagsrutin för dem.

Betalningsexperter

Betalningsrörelsen är en vital del av företaget, och det är ytterst viktigt att den fungerar effektivt.

Nordeas betalningsexperter är specialiserade på företagets betalningsprocesser och kan se servicebehoven ur företagets synvinkel. De mest typiska diskussionsämnena är:

 • bankförbindelser och servicekanaler
 • e-tjänster
 • försäljning och fakturering
 • inköp och betalning av fakturor
 • företagets kort
 • löner och arbetsgivaravgifter
 • bokföring

Markets-experter

När det gäller olika marknadsrisker eller till exempel placeringar, kan en Markets-expert delta och ge sin syn på olika alternativ.

Vid riskhantering diskuteras ofta

 • ränteskydd
 • valutasäkring och
 • prisskydd i anknytning till råvarupriser.
   

Vid placeringslösningar utgår man i diskussionen alltid från en kartläggning av bland annat kundens risktålighet och riskvilja samt önskad placeringstid.

Nordea Finans experter

Ett banklån är inte alltid det bästa finansieringsalternativet – ibland kan företagets kontaktperson erbjuda dig finansbolagsprodukter.

Vid krävande finansobjekt kallas ofta även Nordea Finans lokala experter till mötet.

Tjänster

 • leasing- eller avbetalningsarrangemang
 • finansiering av kundfordringar
 • leverantörssamarbete

Placeringsexperter

Vid kartläggningen av olika placeringsalternativ kan även placeringsexperter stå till tjänst.

Placeringsexperterna är specialiserade bland annat på

 • olika placeringsprodukter
 • juridik i anknytning till placeringar
 • beskattningsfrågor.
   

Diskussionen börjar alltid med en kartläggning av kundens risktålighet och riskvilja samt placeringstiden.