Standby-remburs

Standby-remburs (Standby Letter of Credit) är en demandgaranti som ges som remburs. Nordea kan ställa den för ditt företags räkning till förmån för din avtalspart eller ditt företag.

Allmänt Tips för användaren Ansökan Priser Allmänt

Trygg utrikeshandel

Erbjud din avtalspart Nordeas Standby-remburs som säkerhet för att ditt företag fullgör de avtalsenliga skyldigheterna. Då vet din avtalspart att du är en tillförlitlig samarbetspart.

Du kan också själv förutsätta en Standby-remburs av din avtalspart för att säkerställa att den kan fullfölja avtalet. En säkerhet som banken ställt tryggar företaget i synnerhet om avtalsparten är okänd.

Använd Standby-remburs för hanteringen av risker i företagets utrikeshandel.

Tips för användaren

Dina fördelar om du erbjuder din avtalspart Standby LC som säkerhet för betalningen:

  • Du kan undvika förskottsbetalning.
  • Du kan lättare få betaltid.

Du kan ansöka om Standby LC till förmån för ditt företag, till exempel för fortlöpande handel, som säkerhet för betalning. Då behöver inte villkoren avtalas separat för varje rat.

Ansökan

Ansökan

Du kan fylla i och skriva ut ansökan om Standby LC lätt via länken. Läs också de allmänna villkoren.

Fyll i hela blanketten. Också till exempel beskrivningen av varan ska fyllas i. Standby-remburser har alltid en förfallodag.

Stanby-remburs kräver alltid ett kreditbeslut så skicka ansökan till ditt eget kontor.

Priser

Vår gällande prislista finns till påseende på alla Nordeakontor.

Råd om utrikeshandel

Cargo ship  

Kommersiella och politiska risker

Trade Finance-produkterna och tillämpning av allmänna Incoterms-leveransvillkor minskar eller eliminerar många risker som hänför sig till handeln.

Man looking through magnifying glass  

Välj rätt betalningssätt

Rätt betalningssätt ger flexiblare handel.