Politiska risker

Det är viktigt att företaget beaktar de politiska och ekonomiska förhållandena och aktionerna i sin verksamhetsmiljö, dvs. landrisken.  Landrisken kan ta sig uttryck på många olika sätt.

Ett lands politiska förhållanden kan inverka på bl.a. import- och exportbestämmelser och därigenom på valutaöverföring. Ekonomiska förhållanden kan bland annat inverka på ett lands förmåga att fullgöra sina skyldigheter.

Exempel på situationer där landrisken kan realiseras:

  • Plötsliga förändringar i penning- eller valutapolitiken eller i export- eller importbestämmelserna.
  • Krig, förändringar i politiska eller ekonomiska allianser.
Aktuella produkter Alla produkter Aktuella produkter

Exportremburs

Driv i exporthandeln

Effektivisera kassahanteringen och minska riskerna. Exportremburs är ett betalningssätt som används allmänt i internationell handel.

Standby-remburs

Hantera riskerna i utrikeshandeln med Standby-remburs.

Standby-rembursen är en säkerhet som motsvarar en bankgaranti men i rembursform. Standby LC omfattar lösningar både för importören och för exportören.

Importremburs

Kontrollera varuflödet med hjälp av remburs

Remburs är ett utmärkt betalningssätt när säljaren kräver säkerhet innan tillverkningen inleds eller behöver finansiering för produktion.

Alla produkter

Exportremburs

Driv i exporthandeln

Effektivisera kassahanteringen och minska riskerna. Exportremburs är ett betalningssätt som används allmänt i internationell handel.

Standby-remburs

Hantera riskerna i utrikeshandeln med Standby-remburs.

Standby-rembursen är en säkerhet som motsvarar en bankgaranti men i rembursform. Standby LC omfattar lösningar både för importören och för exportören.

Importremburs

Kontrollera varuflödet med hjälp av remburs

Remburs är ett utmärkt betalningssätt när säljaren kräver säkerhet innan tillverkningen inleds eller behöver finansiering för produktion.

Exportinkasso

Ett betalningssätt där bankerna förmedlar handlingar.

Använd inkasso om du vill att din kund betalar inkassobeloppet eller godkänner en växel med betalningstid före överlåtelsen av varan.

Importinkasso

Ett bra alternativ till förskott.

Du kan betala inkassot först efter att varan skeppats.

Exportfinansiering

Erbjud din kund köparkrediter för export.

Vi kan finansiera den betalningstid som ditt företag beviljat en utländsk kund antingen genom att köpa ditt företags överlåtbara exportfordringar eller genom att ingå ett finansieringsavtal direkt med köparen.

Råd om utrikeshandel

Cargo ship  

Kommersiella och politiska risker

Trade Finance-produkterna och tillämpning av allmänna Incoterms-leveransvillkor minskar eller eliminerar många risker som hänför sig till handeln.

Man looking through magnifying glass  

Välj rätt betalningssätt

Rätt betalningssätt ger flexiblare handel.