Kommersiella och politiska risker

Med kommersiell risk avses förlust som eventuellt orsakas av avtalsparter eller marknader. Det är viktigt att försäkra sig om att avtalsparterna är pålitliga. Det lönar sig att förbereda sig på motpartens eventuella betalningsoförmåga eller ovilja att betala. 

Valet av betalningssätt är viktigt. Då du använder Trade Finance-produkter och de allmänna Incoterms 2010Öppnas i nytt fönster-leveransvillkoren reduceras eller elimineras flera risker med handeln. Till exempel vid tillverkning av en skräddarsydd produkt lönar det sig att välja förskott eller remburs som betalningssätt. 

Exempel på hur kommersiella risker kan realiseras:

  • Din handelspart kan inte leverera eller betala produkterna/tjänsterna enligt avtalet.
  • Din handelspart vill inte fullfölja avtalet.
  • Handelsavtalet leder till tolkningstvister.

Politiska risker

Det är viktigt att företaget beaktar de politiska och ekonomiska förhållandena och aktionerna i sin verksamhetsmiljö, dvs. landrisken.  Landrisken kan ta sig uttryck på många olika sätt.

Ett lands politiska förhållanden kan inverka på bl.a. import- och exportbestämmelser och därigenom på valutaöverföring. Ekonomiska förhållanden kan bland annat inverka på ett lands förmåga att fullgöra sina skyldigheter.

Exempel på situationer där landrisken kan realiseras:

  • Plötsliga förändringar i penning- eller valutapolitiken eller i export- eller importbestämmelserna.
  • Krig, förändringar i politiska eller ekonomiska allianser.

Skaderisker hos varor

Skaderisker orsakas av oväntade yttre faktorer. En vara kan försvinna eller skadas under transporten och försäkringen vara otillräcklig eller saknas helt.

Skaderisker i anslutning till varor kan hanteras genom valet av betalningssätt, försäkringar och leveransvillkor.

Internationella handelskammarens (ICC) leveransvillkor Incoterms 2010 används allmänt i internationella handelsavtal.Avtala om följande frågor i leveransvillkoren med din handelspart:

  •  vem ordnar transporten – köparen eller säljaren
  • vem tecknar försäkring – köparen eller säljaren
  • när anses varorna vara levererade
Aktuella produkter Alla produkter Aktuella produkter

Exportremburs

Driv i exporthandeln

Effektivisera kassahanteringen och minska riskerna. Exportremburs är ett betalningssätt som används allmänt i internationell handel.

Standby-remburs

Hantera riskerna i utrikeshandeln med Standby-remburs.

Standby-rembursen är en säkerhet som motsvarar en bankgaranti men i rembursform. Standby LC omfattar lösningar både för importören och för exportören.

Importremburs

Kontrollera varuflödet med hjälp av remburs

Remburs är ett utmärkt betalningssätt när säljaren kräver säkerhet innan tillverkningen inleds eller behöver finansiering för produktion.

Alla produkter

Exportremburs

Driv i exporthandeln

Effektivisera kassahanteringen och minska riskerna. Exportremburs är ett betalningssätt som används allmänt i internationell handel.

Standby-remburs

Hantera riskerna i utrikeshandeln med Standby-remburs.

Standby-rembursen är en säkerhet som motsvarar en bankgaranti men i rembursform. Standby LC omfattar lösningar både för importören och för exportören.

Importremburs

Kontrollera varuflödet med hjälp av remburs

Remburs är ett utmärkt betalningssätt när säljaren kräver säkerhet innan tillverkningen inleds eller behöver finansiering för produktion.

Exportinkasso

Ett betalningssätt där bankerna förmedlar handlingar.

Använd inkasso om du vill att din kund betalar inkassobeloppet eller godkänner en växel med betalningstid före överlåtelsen av varan.

Importinkasso

Ett bra alternativ till förskott.

Du kan betala inkassot först efter att varan skeppats.

Exportfinansiering

Erbjud din kund köparkrediter för export.

Vi kan finansiera den betalningstid som ditt företag beviljat en utländsk kund antingen genom att köpa ditt företags överlåtbara exportfordringar eller genom att ingå ett finansieringsavtal direkt med köparen.

Råd om utrikeshandel

Cargo ship  

Kommersiella och politiska risker

Trade Finance-produkterna och tillämpning av allmänna Incoterms-leveransvillkor minskar eller eliminerar många risker som hänför sig till handeln.

Man looking through magnifying glass  

Välj rätt betalningssätt

Rätt betalningssätt ger flexiblare handel.