Importremburs

Importremburs (Import Letter of Credit) är ett utmärkt betalningssätt när säljaren förutsätter säkerhet innan tillverkningen inleds eller behöver finansiering för produktion.

Importremburs Mer fakta Ansökan Priser Importremburs

Fördelar för ditt företag:

  • Du kan lättare få betaltid när du använder importremburs som betalningssätt.
  • Som köpare kan du säkerställa att varorna har skeppats innan du betalar
  • De internationella rembursreglerna säkerställer tryggare handel.
Mer fakta

Kontrollera varuflödet med hjälp av rembursvillkor

Remburs är ett utmärkt betalningssätt då den utländska säljaren förutsätter en säkerhet innan produktionen inleds eller då säljaren behöver finansiering för produktionen – i vissa länder kan säljaren pantsätta rembursen för att skaffa råvaror.

Du som är köpare ger Nordea ett uppdrag om öppnande av rembursen. Vid öppnandet av rembursen förbinder sig Nordea att förmedla betalningen till säljaren, förutsatt att rembursvillkoren uppfylls. Rembursvillkoren bestäms utgående från det köpeavtal som du ingått med säljaren.

Via tjänsten Trade Finance Global kan du skicka rembursuppdraget elektroniskt och få information om dina importremburser.

Ansökan

Du som är köpare ger Nordea ett uppdrag om öppnande av rembursen. Du kan fylla i och skriva ut ansökan om importremburs smidigt via länken. Importremburs kräver alltid ett kreditbeslut så skicka ansökan till ditt eget kontor. Fyll i hela blanketten. Också till exempel beskrivningen av varan behövs.
Importremburser kan också ansökas elektroniskt i Nordeas tjänst Trade Finance Global.

Priser

Vår gällande prislista finns till påseende på alla Nordeakontor.

Råd om utrikeshandel

Cargo ship  

Kommersiella och politiska risker

Trade Finance-produkterna och tillämpning av allmänna Incoterms-leveransvillkor minskar eller eliminerar många risker som hänför sig till handeln.

Man looking through magnifying glass  

Välj rätt betalningssätt

Rätt betalningssätt ger flexiblare handel.