Importinkasso

Importinkasso (Import Collection) är ett bra alternativ till förskott eftersom det kan betalas efter skeppningen.

Importinkasso Fördelar Priser Importinkasso

Ett betalningssätt där bankerna förmedlar handlingar

Säljaren levererar varan och skickar handlingarna tillsammans med eventuell växel till sin bank. Den utländska banken sänder i sin tur handlingarna vidare till Nordea, som meddelar ditt företag. Du som köpare får handlingarna då du betalar inkassot eller godkänner växeln.

Meddela säljaren din bankförbindelse redan när du beställer. På så sätt försäkrar du dig om att handlingarna riktas direkt till Nordea. Via Nordeas tjänst Trade Finance Global får du information om dina importinkasson elektroniskt.

Fördelar

Fördelar med importinkasso

  • Säljaren kan bevilja kredit. Tack vare inkassot kan det vara lättare för säljaren att bevilja dig betaltid.
  • Du kan kontrollera handlingarna på kontoret före betalningen
  • Internationella regler. De internationella inkassoreglerna URC 522 reglerar villkoren i anknytning till handlingar samt betalningstidpunkt och -sätt.
Priser

Vår gällande prislista finns till påseende på alla Nordeakontor.

Råd om utrikeshandel

Cargo ship  

Kommersiella och politiska risker

Trade Finance-produkterna och tillämpning av allmänna Incoterms-leveransvillkor minskar eller eliminerar många risker som hänför sig till handeln.

Man looking through magnifying glass  

Välj rätt betalningssätt

Rätt betalningssätt ger flexiblare handel.