Exportremburs

Exportremburs (Export Letter of Credit) ger dig betydande konkurrensfördel och effektiviserar exportföretagets kassaflöde och riskhantering. Vid behov fungerar den som finansieringsinstrument, och den används som betalningssätt i internationell handel världen över.

Exportremburs Mer fakta Termer Specialremburser Priser Exportremburs

Fördelar för ditt företag

Använd exportremburs om de ekonomiska och politiska förhållandena i din kunds land är osäkra eller när landets lagstiftning eller andra bestämmelser så kräver. Rembursen ger också möjlighet till finansiering av betalningstiden.

  • Du kan vara säker på att få betalning efter leveransen.
  • Få finansiering för dina fordringar med betaltid under vissa förutsättningar.
  • Vid en obekräftad exportremburs förbinder sig köparens bank till betalning mot dokument i enlighet med rembursvillkoren, och köparrisken kan undvikas.
  • Hantera risken med köparens bank och land genom en exportremburs som Nordea bekräftat.
  • Alla remburser öppnas enligt de internationella rembursreglerna UCP 600.
Mer fakta

Driv i exporthandeln

Ett utmärkt betalningssätt som skyddar företaget mot riskerna med exporthandel. Köparens bank ger ditt företag en oåterkallelig betalningsförbindelse förutsatt att du för banken lägger fram de dokument som krävs enligt rembursen under rembursens giltighetstid.

Hemtagning av kundfordringar förknippas med risker. Även om köparen i allmänhet skulle fullgöra sina betalningsskyldigheter kan osäkra ekonomiska och politiska förhållanden leda till att köparens likviditet och betalningsförmåga försvagas. Rembursen hjälper dig minska riskerna med utländska köpare och du kan också finansiera betaltiden med den.

Remburs är också att rekommendera vid en första kontakt med en kund eller om betalningen gäller stora belopp för kunden eller ditt företag. Remburs lämpar sig också som betalningssätt när varorna är specialtillverkade eller om det är fråga om en leverans av projektnatur där betalningen görs allteftersom leveranserna eller arbetet framskrider.

Via tjänsten Trade Finance Global får du bl.a. meddelande om rembursen elektroniskt.

Termer

Avista- dvs. kontantremburs

Säljaren får betalning vid presentation av dokumenten i enlighet med rembursvillkoren.

Tidsremburs

En tidsremburs innebär att säljaren beviljat köparen betaltid. Tidsrembursen förfaller till betalning efter att betaltiden gått ut. Säljaren kan be sin egen bank ändra en bekräftad tidsremburs till kontantbetalning under betaltiden. Då diskonterar banken de fordringar som grundar sig på tidsrembursen.

Parter

Rembursen har i allmänhet fyra parter: köparen, exportören och bådas banker.

  • Säljare/exportör = mottagare (Beneficiary)
  • Köpare = uppdragsgivare (Applicant)
  • Säljarens bank = aviserande/bekräftande bank (Advising/Confirming Bank)
  • Köparens bank = öppnande bank (Issuing Bank)
Specialremburser

Flexibla betalningsarrangemang

Överlåtbar remburs:

När ditt företag fungerar som mellanhand mellan köparen och leverantören: en överlåtbar remburs som öppnats till förmån för ditt företag kan överlåtas till leverantören som på så sätt skyddas av rembursen vid köpet. Å andra sidan skyddas ditt företag fortfarande av den ursprungliga rembursen.

Back-to-back remburs:

Kan användas om den ursprungliga rembursen inte kan överlåtas. I praktiken innebär back-to-back remburs en importremburs som öppnas till förmån för leverantören och vars villkor följer den ursprungliga remburs som öppnats för den första mottagaren. Säkerheterna för denna typ av remburser ställs enligt sedvanlig kredithandläggning.

Standby-remburs:

En säkerhet i rembursform som skyddar företagets fordringar, och fungerar till exempel som betalningsgaranti. Om själva betalningen inte görs enligt avtalet, kan ditt företag få betalning från rembursen efter att villkoren uppfyllts.

Revolverande remburs:

Ett alternativ för ditt företag om handeln går ut på återkommande och långvariga varuleveranser. Den främsta fördelen med revolverande remburs är att den garanterar kommande betalningar, vilket minskar osäkerheten när produktionen inleds. I en revolverande remburs är det antingen tiden eller beloppet som är revolverande.

Priser

Vår gällande prislista finns till påseende på alla Nordeakontor.

Råd om utrikeshandel

Cargo ship  

Kommersiella och politiska risker

Trade Finance-produkterna och tillämpning av allmänna Incoterms-leveransvillkor minskar eller eliminerar många risker som hänför sig till handeln.

Man looking through magnifying glass  

Välj rätt betalningssätt

Rätt betalningssätt ger flexiblare handel.