Exportinkasso

Använd exportinkasso (Export Collection) vid sjötransport för att säkerställa att du får betalningen efter skeppningen.

Exportinkasso Mer fakta Priser Exportinkasso

Ett betalningssätt där bankerna förmedlar handlingar

Använd inkasso om du vill att din kund betalar inkassobeloppet eller godkänner en växel med betalningstid före överlåtelsen av varan. Vid användningen av exportinkasso bär säljaren både den kommersiella och den politiska risken. Däremot bevakas uppdraget fortlöpande av en bank som också skickar påminnelser till köparen om betalningen skulle dröja.

Via tjänsten Trade Finance Net Services sköter du dina inkasson på internet.

Mer fakta

Fördelar med exportinkasso

  • Möjlighet till finansiering. Om du har för avsikt att bevilja köparen betaltid, kom och diskutera med oss om eventuell finansiering.
  • Internationella regler. De internationella inkassoreglerna URC 522 reglerar villkoren i anknytning till handlingar samt betalningstidpunkt och -sätt.
  • Säljaren har besittningsrätt till varan ända tills handlingarna lösts ut.
Priser

Vår gällande prislista finns till påseende på alla Nordeakontor.  

Råd om utrikeshandel

Cargo ship  

Kommersiella och politiska risker

Trade Finance-produkterna och tillämpning av allmänna Incoterms-leveransvillkor minskar eller eliminerar många risker som hänför sig till handeln.

Man looking through magnifying glass  

Välj rätt betalningssätt

Rätt betalningssätt ger flexiblare handel.