Exportfinansiering

Erbjud din kund köparkrediter för export. Att erbjuda betaltid med köparkredit är en konkurrensfördel för exportören.

Exportfinansiering Mer fakta Exportfinansiering

Fördelar för ditt företag

  • Att erbjuda betaltid med köparkredit är en konkurrensfördel för exportören.
  • Företagets likviditet förbättras och behovet av separat driftskapitalfinansiering minskar.
  • Den kommersiella och politiska risken med köparen eller köparens land kan begränsas eller elimineras.
  • Exportörens egna säkerheter behövs i allmänhet inte för köparkrediterna utan kan användas för andra ändamål.
  • Ditt företag kan erbjuda köparen finansieringsvillkor med ränte-, skatte- eller kostnadsbesparingar i jämförelse med den lokala finansieringen, i synnerhet på tillväxtmarknaderna.
Mer fakta

Erbjud din kund köparkredit för export

Vi kan finansiera den betalningstid som ditt företag beviljat en utländsk kund antingen genom att köpa ditt företags överlåtbara exportfordringar eller genom att ingå ett finansieringsavtal direkt med köparen. Detta är en klar konkurrensfördel för ditt företag.

Köparkrediterna lämpar sig för konsumtions- och kapitalvaror samt för kort- och långfristig finansiering av tjänster. Som finansiellt instrument används vanligen antingen växel (Bill of Exchange/Promissory Note) eller låneavtal.

Råd om utrikeshandel

Cargo ship  

Kommersiella och politiska risker

Trade Finance-produkterna och tillämpning av allmänna Incoterms-leveransvillkor minskar eller eliminerar många risker som hänför sig till handeln.

Man looking through magnifying glass  

Välj rätt betalningssätt

Rätt betalningssätt ger flexiblare handel.