Utlandsaffärer

Aktuella produkter Alla produkter Aktuella produkter

Exportremburs

Driv i exporthandeln

Effektivisera kassahanteringen och minska riskerna. Exportremburs är ett betalningssätt som används allmänt i internationell handel.

Importremburs

Kontrollera varuflödet med hjälp av remburs

Remburs är ett utmärkt betalningssätt när säljaren kräver säkerhet innan tillverkningen inleds eller behöver finansiering för produktion.

Standby-remburs

Hantera riskerna i utrikeshandeln med Standby-remburs.

Standby-rembursen är en säkerhet som motsvarar en bankgaranti men i rembursform. Standby LC omfattar lösningar både för importören och för exportören.

Alla produkter

Exportremburs

Driv i exporthandeln

Effektivisera kassahanteringen och minska riskerna. Exportremburs är ett betalningssätt som används allmänt i internationell handel.

Importremburs

Kontrollera varuflödet med hjälp av remburs

Remburs är ett utmärkt betalningssätt när säljaren kräver säkerhet innan tillverkningen inleds eller behöver finansiering för produktion.

Standby-remburs

Hantera riskerna i utrikeshandeln med Standby-remburs.

Standby-rembursen är en säkerhet som motsvarar en bankgaranti men i rembursform. Standby LC omfattar lösningar både för importören och för exportören.

Exportinkasso

Ett betalningssätt där bankerna förmedlar handlingar.

Använd inkasso om du vill att din kund betalar inkassobeloppet eller godkänner en växel med betalningstid före överlåtelsen av varan.

Importinkasso

Ett bra alternativ till förskott.

Du kan betala inkassot först efter att varan skeppats.

Exportfinansiering

Erbjud din kund köparkrediter för export.

Vi kan finansiera den betalningstid som ditt företag beviljat en utländsk kund antingen genom att köpa ditt företags överlåtbara exportfordringar eller genom att ingå ett finansieringsavtal direkt med köparen.

Trade Finance Global

Tillgång till ett omfattande utbud av tjänster för finansiering av handel

Trade Finance Global är en trygg och användarvänlig lösning till alla behov i anslutning till finansiering av handel.

Råd om utrikeshandel

Cargo ship  

Kommersiella och politiska risker

Trade Finance-produkterna och tillämpning av allmänna Incoterms-leveransvillkor minskar eller eliminerar många risker som hänför sig till handeln.

Man looking through magnifying glass  

Välj rätt betalningssätt

Rätt betalningssätt ger flexiblare handel.