Ditt livsmanus kan skrivas om. Ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom kan ha bestående konsekvenser. Då kan Nordea Personskydd hjälpa dig, dina närmaste och ditt företag med ekonomin.

Personskydd Skyddslag Exempel Personskydd

Skydd för företagaren och familjen

Företagaren är nyckelpersonen i företaget och oftast även för familjens ekonomi. Om du plötsligt insjuknar eller råkar ut för en olycka kan företagets verksamhet och familjens ekonomi äventyras. Det lagstadgade försäkringsskyddet ger vanligtvis bara basskydd. Därför är det viktigt att se till att ditt och ditt företags försäkringsskydd är rätt proportionerat.

Med Personskydd kan du komplettera ditt försäkringsskydd vid allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga, olycksfall och dödsfall. Det hjälper ditt företag att fortsätta med verksamheten och ger stöd till dina nära anhöriga. Personskyddet är alltid en individuell lösning och premierna för det är i regel avdragsgilla i ditt företags beskattning.

Ta del av de olika skyddsalternativen och kontakta oss. Tillsammans kan vi skräddarsy Personskydd efter dina och ditt företags behov.

Nordea Personskydd beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab,vars ombud är Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

Skyddslag

Omfattande skyddsurval - Välj de lämpligaste av fyra olika skyddsformer

Nordea Personskydd är alltid en individuell lösning. I den flexibla försäkringen kan du välja fyra olika skydd: 

Skydd vid dödsfall

 • Tryggar familjens utkomst och företagsverksamhetens kontinuitet.
 • För personer i 18-59 års ålder, skyddet gäller fram till 65 års ålder.
 • Engångsersättning vid dödsfall på grund av sjukdom eller olycka.
 • Skyddsbeloppet kan väljas fritt, ingen övre gräns.

Skydd vid allvarlig sjukdom

 • Vid allvarlig sjukdom kan inkomsterna minska avsevärt. Dessutom kan bra vård orsaka överraskande utgifter och tillfrisknandet kan ta länge.
 • För personer i 18-55 års ålder, skyddet gäller fram till 65 års ålder.
 • Engångsersättning för följande sjukdomar: cancer (även leukemi och malignt lymfom), hjärtinfarkt, bypassoperation, njurinsufficiens, hjärninfarkt, stor organtransplantation (exakta villkor och begränsningar anges i försäkringsvillkoren).
 • Skyddsbeloppet är fritt valbart upp till 150 000 euro.

Skydd vid permanent arbetsoförmåga

 • Inkomsterna minskar vanligtvis avsevärt.
 • För personer i 18-55 års ålder, skyddet gäller fram till 65 års ålder
 • Engångsersättning vid permanent arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall
 • Förutsätter i allmänhet minst ett års arbetsoförmåga utan avbrott. Exakta begränsningar anges i försäkringsvillkoren.
 • Skyddsbeloppet kan väljas fritt, ingen övre gräns.

Skydd vid dödsfall, permanent arbetsoförmåga eller skada till följd av olycksfall

 • Tryggar familjens utkomst och företagsverksamhetens kontinuitet.
 • För personer i 18–59 års ålder, skyddet gäller fram till 65 års ålder.
 • Engångsersättning vid dödsfall, permanent arbetsoförmåga eller skada till följd av olycksfall. Ersättning betalas inte om försäkringsfallet beror på utövning av vissa idrottsgren.
 • Exakta begränsningar anges i försäkringsvillkoren.
 • Skyddsbeloppet är fritt valbart upp till 250 000 euro.

Premien beror på skyddsbeloppet, den försäkrades ålder och kön. Premien för  skyddet vid allvarlig sjukdom är förmånligare för icke-rökare.

Exempel

Exempel på omfattande Personskydd – skydd i företagarens vardag

För några år sedan beslöt Mikael att förverkliga sin dröm och grundade ett trädgårdsföretag i Högfors. Företagarens vardag är hektisk. Dessutom ser Mikaels 3- och 5-åriga söner till att vardagen är mycket händelserik. Mikaels fru Johanna arbetar deltid i vårdbranschen. Familjen får sin utkomst främst från Mikaels företagsverksamhet.

Mikaels och Johannas familjebekant insjuknade plötsligt, vilket fick Mikael att fundera på sin egen och familjens framtid – Har jag som företagare tillräckligt försäkringsskydd om något tråkigt skulle hända? Vad händer med företaget om jag inte själv kan driva det?

Mikael beslöt att komplettera familjens lagstadgade försäkringsskydd och företagets skydd med Nordea Personskydd. Som Förmånsföretagare i Nordea får Mikael 10 procent rabatt på Personskydd – en försäkring med fyra skyddsslag kostar 50 euro i månaden och premierna är i regel avdragsgilla för företaget. 

Exempel, Mikael 34 år
Skyddslag                                                                                  Skyddbeloppet

Premie totalt   

* Pris för icke-rökare

ca 50 €/mån
Dödsfallsskydd100 000 €
Permanent arbetsoförmåga100 000 €
Allvarlig sjukdom* 50 000 €
Skydd vid dödsfall, permanent arbetsoförmåga eller
bestående men till följd av olycksfall 
 50 000 €

Neuvoja vakuutuksista