Sinnesro för företagaren

Du behöver mer än bara tur. Det är svårt att förutse allt men vi kan påverka och förbereda oss på de flesta saker – även ekonomiskt. Personförsäkringen Nordea MyLife ger dig tilläggsskydd då något otrevligt överraskar i livet.

Skydd för företagare Kolla Skydd för företagare

Har du tänkt på konsekvenserna för dig, ditt företag eller din familj om du blir långvarigt sjukledig eller permanent arbetsoförmögen? Här i Finland ansvarar företagaren själv för nivån av sitt socialskydd. Oftast är detta skydd ändå inte tillräckligt omfattande i händelse av till exempel allvarlig sjukdom. Med en personförsäkring kan du lätt komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd till att motsvara din och ditt företags situation. 

Nordea MyLife är en personförsäkring som ger dig tilläggskydd då något otrevligt överraskar i livet. Den ger dig och dina närstående ekonomisk trygghet och tryggar kontinuiteten i din företagsverksamhet vid

 • allvarlig sjukdom
 • permanent arbetsoförmåga och
 • dödsfallsskydd.

Ta del av försäkringsskydden i Nordea MyLife och de situationer där du, dina närstående och ditt företag kan ha hjälp av försäkringsersättningen.

Då en allvarlig sjukdom drabbar en ändras vardagen med detsamma för både den insjuknade och hens närstående. Behandlingen av sjukdomen och återhämtningen kan kräva mycket energi och pengar, och de normala vardagsutgifterna kan snabbt bli oöverkomliga. En lång sjukledighet kan i värsta fall medföra avbrott i företagsverksamheten. 

Vardagen kan dock löpa så normalt som möjligt då man inte behöver tänka för mycket på hur sjukdomen påverkar ekonomin. Försäkringsersättningen i Nordea MyLife kan du använda för just det ändamål som är viktigt för dig, dina närstående och din företagsverksamhet. Tack vare ersättningen

 • har den försäkrade snabb tillgång till vård
 • kan ekonomin balanseras under återhämtningen
 • kan de vardagliga utgifterna och kostnaderna för företagsverksamheten betalas
 • kan en vikarie anställas i företaget
 • kan återkomsten till arbetet underlättas efter återhämtningen.

Lista över sjukdomar som ersätts:

 • Cancer 
 • MS
 • Hjärtinfarkt
 • Akut ballongvidgning
 • Bypassoperation
 • Hjärninfarkt
 • Njursvikt
 • Stor organtransplantation

En engångsersättning utbetalas efter diagnosen eller vårdingreppet. Ersättningen betalas skattefritt till den försäkrade.

Om det finns flera anställda i företaget rekommenderar vi att skyddet vid allvarlig sjukdom tecknas i samma utsträckning för alla anställda.

Om du blir permanent arbetsoförmögen kan det ha en stor inverkan även på dina framtida inkomster. Inkomstnivån kan bli låg permanent – den kan till och med sjunka till hälften av den tidigare nivån. Även beloppet av ålderspensionen minskar väsentligt om inkomstnivån sjunker.

Med försäkringsersättningen för permanent arbetsoförmåga kan du kompensera för inkomstbortfallet under de kommande åren om du blir permanent arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Försäkringsskyddet vid permanent arbetsoförmåga är särskilt viktigt för dig om dina inkomster påverkar till exempel din makes eller dina barns utkomst. 

Med stöd av försäkringen får du en engångsersättning som du kan använda som du vill. Ersättningen betalas skattefritt till den försäkrade. Vanligen krävs minst ett års oavbruten arbetsoförmåga för att permanent arbetsoförmåga ska kunna konstateras. Då ska man också ha bestämt att avstå från rehabilitering och utbildning också för alla eventuella nya yrken.

Skydd vid dödsfall, alltså livförsäkring, är ett smart val för dig vars inkomst påverkar dina närståendes utkomst. En livförsäkring är speciellt viktig om du har barn eller om det är du som är familjens huvudsakliga inkomstkälla. Livförsäkringen kan också användas för att trygga företagsverksamhet.

En livförsäkring kan inte fylla tomrummet efter en älskad nära anhörig, men försäkringsersättningen hjälper de närstående att klara sig ekonomiskt. Ersättningen kan användas till exempel för att

 • trygga de närståendes utkomst
 • återbetala lån
 • betala arvsskatt
 • trygga kontinuiteten i företagsverksamheten.

Ersättningen betalas i händelse av dödsfall till följd av sjukdom eller olycksfall till de förmånstagare som du väljer.

Kolla

Närmare uppgifter om innehållet av försäkringsskydden i Nordea MyLife hittar du i produktbeskrivningen (pdf, 658 KB)Öppnas i nytt fönster och villkoren (pdf, 86 KB)Öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Beloppet av försäkringsskyddet har ingen övre gräns. Priset på försäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning. Försäkringspremierna kan i regel dras av i företagets beskattning, mer information om detta hittar du i skatteguiden för företag. 

Om vi på grund av ditt hälsotillstånd inte kan bevilja dig dödsfallsskydd eller skydd vid permanent arbetsoförmåga i hela sin omfattning kan du välja dessa skydd vid olycksfall.

Ring kundtjänsten Nordea Business Centre på 0200 2525 (lna/msa) mån–fre kl. 9–16.30 och boka tid för ett onlinemöte eller ett möte på kontoret. Vi hjälper dig att välja rätt försäkringsskydd för din livssituation.

Nordea MyLife beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8). Bolaget säljer försäkringar via ombudet Nordea Bank AB (publ), filial i Finland. De specifika grunderna för försäkringsersättningar och ersättningsbegränsningarna för skydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal.  Skatteuppgifterna enligt läget 1.1.2018. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Neuvoja vakuutuksista