Person- och egendomsrisker

Du behöver mer än bara tur 

Du behöver mer än bara tur

En smart tar personförsäkring

Läs om Nordea MyLife

Det är ofta svårt att förutse hur livet ska bli men vi kan påverka och förbereda oss på de flesta saker – även ekonomiskt. 

Genom att vara förberedd kan du i lugn och ro fokusera på livet här och nu! 

Aktuella produkter Alla produkter Aktuella produkter

MyLife

Skydd för dig, dina närstående och ditt företag. Nordea MyLife är en individuell och flexibel personförsäkring där du kan välja hur du använder försäkringsersättningen.

Nordea MyLife beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab.

Alla produkter

MyLife

Skydd för dig, dina närstående och ditt företag. Nordea MyLife är en individuell och flexibel personförsäkring där du kan välja hur du använder försäkringsersättningen.

Nordea MyLife beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab.