Bankgarantitjänster i nätbanken

Behöver ditt företag regelbundet inhemska/utländska bankgarantier?

Det lättaste och behändigaste sättet för att hantera bankgarantier är att använda nätbankens bankgarantitjänst och tjänsten Trade Finance Global.
Du använder nätbankens bankgarantitjänst för inhemska bankgarantier och tjänsten Trade Finance Global när du ska hantera utländska bankgarantier. Via dem är det lätt att skicka ansökningar om bankgarantier till banken, och du kan behändigt bläddra i dina befintliga bankgarantier.

Företagets fördelar med tjänsterna

I tjänsterna kan du

  • fylla i och skicka ansökningar om bankgarantier direkt till banken, om du har ett avtal om bankgarantilimit
  • använda uppgifterna om tidigare bankgarantier som underlag för nya ansökningar; till exempel en tidigare bankgaranti som hänför sig till samma entreprenad
  • söka och bläddra i uppgifter om gällande bankgarantier med mångsidiga kriterier
  • bläddra i historikuppgifter om bankgarantiernas avgifter och ändringar
  • bläddra i bankgarantiprovisioner som förfaller
  • spara garantiförteckningen på din egen dator t.ex. som en Excel-fil
  • använda dem när du vill, dygnet runt. 

Tjänsten Trade Finance Global:

  • Du kan var och när som helst kolla uppgifterna om ditt företags transaktioner för finansiering av handel. 
  • Du får en omfattande och världsomspännande uppfattning av alla ditt företags transaktioner i anslutning till finansiering av handel. Dessutom kan du kontakta Nordeas Trade Finance-enheter behändigt via en kanal. Trade Finance Global omfattar alla produkter för finansiering av handel samt åskådliggör helhetssituationen för ditt företags finansering av handel.

Råd om bankgarantier

architect works on model  

Behöver du bankgarantier regelbundet?

Om du behöver bankgarantier regelbundet kan banken bevilja ditt företag en bankgarantilimit.

Man looking through magnifying glass  

Ansökan lätt till banken

Via nätbanken skickar du ansökan om bankgaranti behändigt till banken och ser dina bankgarantier.