Bankgarantilimit

Om ditt företag regelbundet behöver bankgarantier i sin affärsverksamhet, kan banken bevilja företaget en bankgarantilimit. Företaget kan ansöka snabbt och flexibelt om bankgarantier upp till limiten. Efter att de bankgarantier som har tagits ut från limiten upphör att gälla, frigörs alltid mera av limiten till företagets förfogande.
 
Beviljande av bankgarantilimit förutsätter kredithandläggning på Nordeas kontor.

Ett skriftligt avtal om bankgarantilimiten ingås med kunden. I avtalet preciseras kundens rättigheter och skyldigheter vid ansökan om och ställande av bankgarantier.

Då företaget har en limit kan det också använda nätbankens bankgarantitjänst eller tjänsten Trade Finance Net Service. Då kan ansökningar om bankgaranti skickas till banken elektroniskt och uppgifterna om bankgarantierna syns i tjänsten.

Råd om bankgarantier

architect works on model  

Behöver du bankgarantier regelbundet?

Om du behöver bankgarantier regelbundet kan banken bevilja ditt företag en bankgarantilimit.

Man looking through magnifying glass  

Ansökan lätt till banken

Via nätbanken skickar du ansökan om bankgaranti behändigt till banken och ser dina bankgarantier.