Tidsbundet valutakonto

Gör tidsbundna placeringar i valuta. Valutakontot är ett intressant alternativ för dig som vill placera globalt. Räntan på kontot fastställs utifrån den globala räntenivån för valutan du placerat i.

Tidsbundet placeringskonto Villkor Tidsbundet placeringskonto

Tidsbundet valutakonto i alla vanliga valutor

  • Kontot kan öppnas i alla vanliga valutor som inte hör till eurozonen.
  • Ditt företag kan välja insättningstid från en dag till fem år.
  • Vi avtalar tillsammans om ränta och insättningstid då ditt företag öppnar kontot.
  • Räntan är fast under hela insättningstiden.
  • Den slutliga avkastningen beror på räntan på kontot och på kursvinsten eller -förlusten för valutan på kontot.
  • Kursrisken minskar då ditt företags placeringar diversifieras på många olika valutor.
Villkor

Råd om placeringskonton

Woman by computer  

Dokument som behövs för att öppna konto

När du har med dig alla papper som behövs är det smidigt att öppna konto för företaget.