Placeringskonton

Treetops in the sky 

Nu säljs kontot RänteExtra - ränta 0,30 %

Läs mer
Aktuella placeringskonton Alla placeringskonton Aktuella placeringskonton

Företagets FörmånsKonto

Högre ränta på Företagets FörmånsKonto

Sparkonto vid sidan av betalningsrörelsekonto. Möjlighet till obegränsade extra insättningar. Obegränsade uttag fram till 31.12.2016.

Alla placeringskonton

Tidsbundet placeringskonto

Gör en trygg placering på ett tidsbundet konto.

Depositionsräntan avtalas separat för varje konto. Räntan fastställs utgående från placerat belopp och insättningstid. Välj fritt insättningstiden.

Tidsbundet valutakonto

Kontot kan öppnas i alla vanliga valutor utanför eurozonen.

Räntan och insättningstiden avtalas då kontot öppnas. Den slutliga avkastningen beror förutom på kontots ränta på kursvinsten eller -förlusten för valutan på kontot.

Företagets FörmånsKonto

Högre ränta på Företagets FörmånsKonto

Sparkonto vid sidan av betalningsrörelsekonto. Möjlighet till obegränsade extra insättningar. Obegränsade uttag fram till 31.12.2016.

PlaceringsDeposition-konto

Produkten finns inte salu.

PlaceringsDeposition-konto är ett tidsbundet insättningskonto vars avkastning bildas av inlåningsränta och eventuell tilläggsränta.

Råd om placeringskonton

Woman by computer  

Dokument som behövs för att öppna konto

När du har med dig alla papper som behövs är det smidigt att öppna konto för företaget.