Kapitalförvaltningslösningar

Vi hjälper dig att fatta lyckade beslut om förvaltningen och ökningen av ditt företags tillgångar. Företag Kapitalförvaltningslösningar är placeringar med full service som ger dig tid att sköta andra viktiga ärenden för ditt företag.

Kapitalförvaltningslösningar Försiktig Måttlig Balanserad Tillväxt Kapitalförvaltningslösningar

Företag Kapitalförvaltningslösningar ger dig en bra möjlighet att utveckla ditt företags eller din organisations förmögenhet. Företag Kapitalförvaltningslösningar är blandfonder vars tillgångar placeras på ränte- och aktiemarknaden enligt den risknivå du valt.

Ett portföljförvaltningsproffs förvaltar tillsammans med sitt team fondernas tillgångar aktivt enligt Nordeas placeringssyn. Fondens tillgångar diversifieras globalt mellan fonder och direkta placeringsobjekt. 

Företag Kapitalförvaltningslösningar erbjuder ditt företag

  • en helhetslösning på längre sikt med en placering
  • aktiv och professionell portföljförvaltning
  • effektiv spridning.
Försiktig

Kraftigt ränteviktad kapitalförvaltningslösning

Aktievikten i fonden Nordea Företag Kapitalförvaltning Försiktig är 0–25 procent. Ränteplaceringarna utgör vanligtvis 90 procent av fondens tillgångar och aktieplaceringarna 10 procent.

En betydande andel av fondens medel placeras i olika företags- och statsobligationer. Aktieplaceringarna diversifieras globalt, med fokus på finska aktier.

Företag Kapitalförvaltningslösningar är Y-andelsserier i Nordea Premium Kapitalförvaltning-fonderna, och de är avsedda för organisationskunder. Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab.

Läs om fondens placeringsinriktning, risker och kostnader i faktabladet, fondstadgarna och det officiella fondprospektet innan du fattar placeringsbeslut.

Måttlig

En ränteviktad kapitalförvaltningslösning

Aktievikten i fonden Nordea Företag Kapitalförvaltning Måttlig är 0–50 procent. Ränteplaceringarna utgör vanligtvis 75 procent av fondens tillgångar och aktieplaceringarna 25 procent.

En betydande andel av fondens medel placeras i olika företags- och statsobligationer. Aktieplaceringarna diversifieras globalt, med fokus på finska aktier.

Företag Kapitalförvaltningslösningar är Y-andelsserier i Nordea Premium Kapitalförvaltning-fonderna, och de är avsedda för organisationskunder. Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab.

Läs om fondens placeringsinriktning, risker och kostnader i faktabladet, fondstadgarna och det officiella fondprospektet innan du fattar placeringsbeslut.

Balanserad

En kapitalförvaltningslösning med balanserad diversifiering på ränte- och aktiemarknaden

Aktievikten i fonden Nordea Företag Kapitalförvaltning Balanserad är 25–75 procent. Ränteplaceringarna utgör vanligtvis 50 procent av fondens tillgångar och aktieplaceringarna 50 procent.

Fondens ränteplaceringar allokeras till olika företags- och statsobligationer. Aktieplaceringarna diversifieras globalt, med fokus på finska aktier.

Företag Kapitalförvaltningslösningar är Y-andelsserier i Nordea Premium Kapitalförvaltning-fonderna, och de är avsedda för organisationskunder. Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab.

Läs om fondens placeringsinriktning, risker och kostnader i faktabladet, fondstadgarna och det officiella fondprospektet innan du fattar placeringsbeslut.

Tillväxt

En aktieviktad kapitalförvaltningslösning

Aktievikten i fonden Nordea Företag Kapitalförvaltning Tillväxt är 50–100 procent. Aktieplaceringarna utgör vanligtvis 75 procent av fondens tillgångar och ränteplaceringarna 25 procent. 

En betydande andel av fondens medel placeras globalt på aktiemarknaden, med fokus på finska aktier.

Företag Kapitalförvaltningslösningar är Y-andelsserier i Nordea Premium Kapitalförvaltning-fonderna, och de är avsedda för organisationskunder. Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab.

Läs om fondens placeringsinriktning, risker och kostnader i faktabladet, fondstadgarna och det officiella fondprospektet innan du fattar placeringsbeslut.

Information om fonder

 

Beställ digital fondtidning

Genom att beställa Funds Magazine får du ett arkiv fullt med intressanta nyheter och artiklar om fonder och marknaden. Den digitala tidningen utkommer på finska.

Sail boat stem  

Avkastning med ansvar

I vår fondförvaltning är också frågor om miljö, socialt ansvar och affärsetik en del av det dagliga arbetet. Vi kallar det avkastning med ansvar.