Carpenter sawing plank 

Vi hjälper dig att fatta lyckade beslut om förvaltningen av ditt företags tillgångar

Läs mer
Aktuellt Alla fonder Olika typer av fonder Aktuellt

Kapitalförvaltnings-lösningar

Placeringar med full service

Kapitalförvaltningslösningar ger dig tid att sköta andra viktiga ärenden för ditt företag.

Fonder i fokus

Passar bra som en del av en väldiversifierad placeringsportfölj

Fonderna i fokus varierar enligt händelserna på marknaden. De lämpar sig speciellt bra för respektive marknadsläge.

Alla fonder

Alla Nordeas fonder i Fonder Nytt

Fonder Nytt är en onlinetjänst med fonduppgifter

I tjänsten beskrivs fondernas egenskaper och riskprofiler, placeringsinriktningar, fondandelarnas dagliga värden samt nyckeltal för avkastning och risk. I tjänsten ingår även grafer över den historiska utvecklingen.

Olika typer av fonder

Räntefonder

Placering på penning- och masslånemarknaden

Räntefonder passar dig som vill undvika stora värdefluktuationer i dina placeringar.

Blandfonder

Placering på både ränte- och aktiemarknaden

Placering på både ränte- och aktiemarknaden

Aktiefonder

En färdigt diversifierad placering på aktiemarknaden

Aktiefonder fungerar bra som långsiktiga placeringsobjekt eftersom den förväntade avkastningen men också risken är hög.

Information om fonder

 

Beställ digital fondtidning

Genom att beställa Funds Magazine får du ett arkiv fullt med intressanta nyheter och artiklar om fonder och marknaden. Den digitala tidningen utkommer på finska.

Sail boat stem  

Avkastning med ansvar

I vår fondförvaltning är också frågor om miljö, socialt ansvar och affärsetik en del av det dagliga arbetet. Vi kallar det avkastning med ansvar.