24/7

Alltid öppen

I nätbanken kan du ge uppdrag för att såväl effektivisera spridningen i din portfölj som säkra den. Ta i bruk vår handelstjänst och reagera snabbt i marknadsrörelser.

Handla på nätet Egenskaper Villkor Priser Handla på nätet

Handla och följ utvecklingen av dina innehav

För att kunna handla behöver du en särskild handelstjänst. Du kan välja mellan två alternativ.

I Placerarens tjänst kan du ge uppdrag och följa upp dem samt se hur värdet på ditt företags förmögenhet utvecklas. 

I Traderns tjänst kan du på din windows-enhet dessutom installera handelsappen Trader som är ett avancerat verktyg för aktiehandel.

Du kan handla med olika placeringsobjekt ur vårt breda sortiment. Dessutom får du tillgång till mångsidiga informationstjänster, analyser och rekommendationer som stöd för dina placeringsbeslut.

Ditt företag får tillgång till tjänsten

  • via din kontaktperson i banken
  • genom att ringa Nordea Business Centre 0200 2525 vardagar kl. 9-16.30 och boka tid med din kontaktperson.
Egenskaper

Följ upp dina uppdrag och hur ditt företags förmögenhet utvecklas

Med Placerarens eller Tranderns tjänst kan du ge uppdrag för finländska och utländska aktier och ETF, finländska warranter och certifikat, Nordeafonder, Nordeas obligationer och placeringsobligationer, samt placeringsförsäkringar och -avtal.

I Placerarens tjänst 

  • har du tillgång till uppdaterade och historiska uppgifter om ditt företags förmögenhet samt avkastningskalkyler
  • kan du mot en tilläggsavgift beställa hela innehållet i Kauppalehti i realtid.

I Traderns tjänst

  • kan du på din windows-enhet installera den professionella handelsappen Trader
  • har du tillgång till alla Nordeas analyser och rapporter samt hela innehållet i Kauppalehti.

Ta del av Trader

Ge uppdrag och följ dina placeringar

Som kund i Placerarens eller Traderns tjänst får du tillgång till Nordeas rekommendationer och översikter samt Kauppalehti.fi:s tjänster och analysverktyg som underlättar marknadsuppföljningen och placeringsbesluten.

Morgonrapport (på finska)

I morgonrapporten kan du läsa om aktiemarknadens rörelser, bolagsspecifika händelser och dagens viktigaste marknadsnyheter. Rapporten omfattar också Nordeas modellportföljer för finska och nordiska aktier och rekommendationslista för globala aktier. Morgonrapporten publiceras från tisdag till fredag innan börserna öppnar.

Veckorapport (om aktiemarknaden, på finska)

På måndagar publiceras Morgonrapporten om aktiemarknaden som en stor Veckorapport. I rapporten behandlas det ekonomiska läget och marknadssituationen i ett bredare perspektiv. Också viktiga händelser under den kommande veckan och aktuella teman tas upp.

Inhemsk aktiemodellportfölj (på finska och svenska)

De bolag som valts in i modellportföljen anses vara lockande placeringsobjekt under de följande tolv månaderna, och de har valts på så sätt att portföljen bildar en diversifierad finländsk aktieportfölj. Även bolagsrapporter publiceras över bolagen i portföljen. Ändringarna i portföljen publiceras i Morgon- och Veckorapporter.

Nordisk aktiemodellportfölj (på finska och svenska)

Modellportföljen för nordiska aktier är en väldiversifierad aktieportfölj som består av cirka 20 nordiska bolag. Bolagen i modellportföljen är bolag som vi anser vara lockande placeringsobjekt under de följande tolv månaderna. Ändringarna i portföljen publiceras i Morgon- och Veckorapporter.

Rekommendationslistan Global (på finska och svenska)

Bolagen på listan har valts på de marknader som är föremål för handel i Nordea. Till listan har det ur olika sektorer valts de mest lockande bolag utanför Nordea.

Veckans aktie (på finska)

I publikationen fokuserar man närmare på ett visst aktuellt bolag och vilka faktorer som påverkar aktiekursen. Publikationen utkommer mitt på veckan, i regel på onsdagar. Publikationen kan läsas i nätbanken i Spararens och Traderns tjänst, och kunderna som använder dessa tjänster kan också prenumerera på den direkt till sin e-post. Veckans aktie är inte en köp- eller säljrekommendation i sig utan ger en närmare överblick över ett bolag som lämpar sig för marknadsläget.

Bolagsrapporter (på engelska)

Under Bolagsrapporter finns analyser av cirka 300 viktiga nordiska bolag som Nordea Markets tagit fram som stöd för dina placeringsbeslut. Där hittar du också rekommendationer och riktkurser.

Marknadsplatser för handel

I nätbanken kan du med Placerarens och Traderns tjänst handla med aktier som noteras i börsens valuta på följande marknadsplatser.

Med tjänsten har du tillgång till kursuppgifter i realtid för börserna i Helsingfors, Stockholm, Köpenhanmn och Oslo, och mot tilläggsavgift även för USA. Traderns tjänst omfattar kurser i realtid också från USA.

Marknadsplatser för handel
BörsValutaHandelstid 
(finsk tid)
Finland
Aktier, warranter,
certifikat, ETF,
optionsbevis,
teckningsrätter
NASDAQ OMX HelsinkiEUR10.00-18.30

Finland
Aktier

First North FinlandEUR10.15-18.20
Belgien
Aktier
Euronext BrusselsEUR10.00-18.30
Spanien
Aktier 
Bolsa de MadridEUR10.00-18.30
Holland
Aktier, ETF
Euronext AmsterdamEUR10.00-18.30
Storbritannien
Aktier, ETF,
Stämpelskatt*;
Gränspris i penny (GBP)
Lontoo LSEGBP10.00-18.30
Italien
Aktier
Borsa Italiana (Milano)EUR10.00-18.30
Canada
Aktier
Toronto (TMX)CAD16.30-23.00
Norge
Aktier, ETF
OslobörsNOK10.00-17.30

Portugal
Aktier

Euronext LisbonEUR10.00-18.30
Frankrike
Aktier, ETF
Euronext ParisEUR10.00-18.30
Sverige
Aktier på L-, M- och S-listan, ETF
NASDAQ OMX StockholmSEK10.00-18.30

Aktier

First North StockholmSEK10.15-18.20

Aktier

AktieTorgetSEK10.00-18.30
Tyskland
Aktier, ETF
Clearing T+2
XetraEUR10.00-18.30
Schweiz
Aktier, ETF
Zürich (SIX)CHF10.00-18.30
Danmark
Aktier på L-, M- och S-listan
NASDAQ OMX CopenhagenDKK10.00-18.00
Estland
Aktier
NASDAQ OMXBalticEUR10.00-16.00
USA
Aktier, ETF 
NyseUSD16.30-23.00
USA 
Aktier, ETF 
NasdaqUSD16.30-23.00
USA 
Aktier, ETF 
AmexUSD

16.30-23.00

*På börsen i London (London Stock Exchange) debiteras stämpelskatt på 0,5 % på alla köp.
Villkor Priser

Priser för företag

Avgifterna är desamma för såväl företagskunder som privatkunder, med undantag av avgiften för kurserna i realtid i Placerarens tjänst och månadsavgiften för Traderns tjänst.

  • Företagskundens realtida kurstjänst kostar 77 euro per månad. Den omfattar OMX-kurserna i realtid.
  • Traderns tjänst för företag kostar 150 euro per månad.

Alla priser