Aktier är ett bra tillägg i en diversifierad portfölj, vilket betyder att kapitalet sprids i många olika placeringsobjekt för att minska placeringsrisken. Placering i aktier förutsätter att man följer läget i de bolag som emitterat aktierna och det allmänna läget på marknaden.

Aktier Egenskaper Handel Aktier

Den som handlar med aktier bör vara intresserad av att följa med bolagens utveckling och läget på marknaden, eftersom det är typiskt att aktiekurserna fluktuerar kraftigt. Du får tidsenlig information smidigt i våra handelstjänster i nätbanken.

  • I nätbanken följer du lätt upp dina handelsuppdrag och ser hur din egendom och läget på marknaden utvecklas. Du hittar all information på samma ställe.
  • I nätbanken kan du handla med drygt 2 500 aktieslag på över 20 marknadsplatser i Europa och Nordamerika.
Egenskaper

För långsiktig placering

Avkastningen på aktieplaceringar beror på företagets framgång på lång sikt. Under en längre period avkastar aktieplaceringar sannolikt bättre än ränteplaceringar.

Jämfört med andra tillgångsslag är det typiskt att avkastningen varierar kraftigt. Den som placerar i aktier borde följa med bolagens utveckling och läget på marknaden.

Man kan göra direkta aktieplaceringar genom att köpa aktier i ett enskilt bolag på börsen och indirekta aktieplaceringar genom att placera i aktie- och blandfonder eller indexlån.

Ett annat alternativ är att teckna aktier i en aktieemission eller aktieförsäljning där bolagets ägare säljer en del av sina innehav till nya placerare.

Långvariga aktieinnehav med bred diversifiering har avkastat bäst trots att börskurserna ibland stiger och sjunker kraftigt.

Riskerna med aktieplaceringarna hänför sig till den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden och bolagets framgång. Utländska aktieplaceringar är också behäftade med valutakursrisk. Aktieplaceraren får avkastning i form av dividender och värdeuppgång i aktien.

Diversifiering ger mindre risker. Företagsrisken kan man minska genom att placera i flera bolag och marknadsrisken genom att placera en del av kapitalet i t.ex. ränteprodukter. Fonder är ett smidigt sätt att diversifiera placeringsportföljen. Tidsmässig diversifiering, det vill säga att man köper och säljer aktier i flera poster under en lägre period, är också bra att komma ihåg.

Handel

Handla med aktier smidigt i nätbanken

Med hjälp av Placerarens tjänst i nätbanken kan du ge börsuppdrag och följa att de genomförs samt se hur värdet på dina placeringar utvecklas. Med  tjänsten får du också tillgång till aktuella informationstjänster, analyser och köprekommendationer.

Du kan handla på över 20 olika marknadsplatser och välja bland mer än 2 500 värdepapper. Det är lika enkelt att handla med internationella som med finländska aktier och uppdragen ges på samma sätt.

Aktierna registreras som värdeandelar

Du som vill placera i aktier ska öppna ett värdeandelskonto på banken. Du får en kalkyl över realiserade affärer för att deklarera försäljningsvinst eller -förlust i beskattningen.

I nätbanken kan du med Placerarens tjänst handla med aktier som noteras i börsens valuta på följande marknadsplatser.

Med tjänsten har du tillgång till kursuppgifter i realtid för börserna i Helsingfors, Stockholm, Köpenhanmn och Oslo, och mot tilläggsavgift även för USA.

Marknadsplatser för handel
BörsValutaHandelstid 
(finsk tid)
Finland
Aktier, warranter,
certifikat, ETF,
optionsbevis,
teckningsrätter
NASDAQ OMX HelsinkiEUR10.00-18.30

Finland
Aktier

First North FinlandEUR10.15-18.20
Belgien
Aktier
Euronext BrusselsEUR10.00-18.30
Spanien
Aktier 
Bolsa de MadridEUR10.00-18.30
Holland
Aktier, ETF
Euronext AmsterdamEUR10.00-18.30
Storbritannien
Aktier, ETF,
Stämpelskatt*;
Gränspris i penny (GBP)
Lontoo LSEGBP10.00-18.30
Italien
Aktier
Borsa Italiana (Milano)EUR10.00-18.30
Canada
Aktier
Toronto (TMX)CAD16.30-23.00
Norge
Aktier, ETF
OslobörsNOK10.00-17.30

Portugal
Aktier

Euronext LisbonEUR10.00-18.30
Frankrike
Aktier, ETF
Euronext ParisEUR10.00-18.30
Sverige
Aktier på L-, M- och S-listan, ETF
NASDAQ OMX StockholmSEK10.00-18.30

Aktier

First North StockholmSEK10.15-18.20

Aktier

AktieTorgetSEK10.00-18.30
Tyskland
Aktier, ETF
Clearing T+2
XetraEUR10.00-18.30
Schweiz
Aktier, ETF
Zürich (SIX)CHF10.00-18.30
Danmark
Aktier på L-, M- och S-listan
NASDAQ OMX CopenhagenDKK10.00-18.00
Estland
Aktier
NASDAQ OMXBalticEUR10.00-16.00
USA
Aktier, ETF 
NyseUSD16.30-23.00
USA 
Aktier, ETF 
NasdaqUSD16.30-23.00
USA 
Aktier, ETF 
AmexUSD

16.30-23.00

*På börsen i London (London Stock Exchange) debiteras stämpelskatt på 0,5 % på alla köp.