Andra placeringsprodukter och tjänster

Rope tied to rocks 

En mångsidig och flexibel placeringslösning för företag

Många möjligheter med ett avtal

Läs mer
Aktuella tjänster och produkter Aktuella tjänster och produkter

Handla på nätet

Lämna uppdrag smidigt i nätbanken

Ta i bruk Placerarens tjänst. Du kan flexibelt följa marknadsrörelserna.

Capital Corporate

Skräddarsytt för företag och organisationer

Målinriktad långsiktig placering och aktiv förvaltning av placeringar är nu ännu enklare. Beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab.

Aktier

Aktier är ett bra alternativ för långsiktig placering

Aktier har historiskt gett den bästa avkastningen. Men bra avkastning förknippas också med större risk.