Organisationer, stiftelser och föreningar

Vi erbjuder organisationer, stiftelser och föreningar heltäckande banktjänster, såväl i anknytning till betalningsrörelse och placeringar som finansieringsbehov. Nordeas Organisationsbank har specialiserat sig på tjänster för riksomfattande organisationer, stiftelser och föreningar. Bankärenden för lokal verksamhet är enklast att sköta på närmaste Nordeakontor.

Förmåner för organisationer, stiffelser och föreningar Tjänster för lokala och riksomfattande aktörer Förmåner för organisationer, stiffelser och föreningar

Skräddarsydda tjänster enligt kundens behov

Nordea har en lång historia i egenskap av bank för organisationer, stiftelser och föreningar, och vi är väl förtrogna med särdrag förknippade med dessa. Organisationerna, stiftelserna och föreningarna har mycket varierande uppgifter, det kan till exempel röra sig om allt från små hobbyföreningar till omfattande utbildning, ordnande av olika evenemang och intressebevakning, vilket betyder att även behoven av banktjänster är mycket olika.

Till en början räcker det med konton, nätbank och kort, senare kan det bli aktuellt med penningförsörjning, mottagning av kortbetalningar och eventuellt betalningstjänster i anknytning till näthandel samt kapitalförvaltning. Helheten skräddarsys alltid enligt föreningens behov.

Nordeas tjänster för organisationer, stiftelser och föreningar utgår från verksamhetens omfattning. På så sätt vill man säkerställa en kvalitativ lösning som uppfyller alla servicebehov.

  • Nordeas Organisationsbank har specialiserat sig på riksomfattande organisationer.
  • Lokala organisationer och föreningar får service på ortens Nordeakontor.
Tjänster för lokala och riksomfattande aktörer

Ortens Nordeakontor till din tjänst

För föreningar, organisationer och klubbar med lokal verksamhet är det lättast att sköta även bankärenden lokalt. Boka tid till kontoret då du behöver hjälp med att sköta ärenden för en lokal organisation, förening eller stiftelse.

Tjänsterna väljs enligt föreningens behov. De viktigaste är fungerande betalningsrörelsetjänster

Även finansierings-, placerings- och riskhanteringstjänsterna står till föreningens förfogande.

Nordeas Organisationsbank står till riksomfattande organisationers, stiftelsers och föreningars tjänst

Alla kunder i organisationsbanken får en egen kontaktperson som ansvarar för organisationens alla servicebehov i banken.

Kontaktpersonen på Nordeas Organisationsbank:

  • samlar ett serviceteam av Nordeas experter

    - Vid lösningar för kassa- och förmögenhetsförvaltning och i placeringsärenden har organisationen tillgång till placeringsexperter och Markets-experter. Vi skräddarsyr också placeringsutbildning för organisationernas styrelser som stöd för beslutsfattandet.

    - Betalningsexperterna hjälper dig att hitta de lämpligaste betalningsrörelselösningarna. Rätta kortlösningar underlättar betalningen av resekostnader och små anskaffningar samt ekonomiadministration i anslutning till dessa.

    - Även finansieringstjänster står till förfogande. En expert vid Nordea Finans planerar finansieringspaket i samråd med organisationens kontaktperson på Nordea.
  • ordnar kundträffar där organisationens representanter kan nätverka med personer i andra organisationer


Nordea Organisationsbank betjänar med tidsbeställning. Vi finns i Vallgård i Helsingfors på Aleksis Kivis gata 3-5. Använd följande kontaktuppgifter när du vill kontakta Organisationsbanken direkt: Fyll i intresseanmälan (på finska) eller skicka e-post på adressen if.aedron@ikknapotsejraj.

Råd

Man standing by blue barn door  

Förstklassiga tjänster för ditt företag

Om kapitaltäckning, säkerhet, samhällsansvar och utmärkta tjänster är viktiga för dig, är Nordea din bank.

Woman in striped shirt by computer  

Erbjud dina kunder olika betalningssätt

Låt inte begränsade betalningssätt utgöra ett hinder för handeln! Läs mer om olika alternativ och gör det lätt för dina kunder att sköta betalningarna.