Förstklassiga tjänster för ditt företag

Nordea är en betydande nordisk finanskoncern, som är internationellt känd för trygghet och utmärkt service. Våra kunder är nationellt och ofta även internationellt betydande företag.

Vår största grupp av företagskunder är ändå företagardrivna företag samt företagare och deras familjer. Vi erbjuder dig Finlands mest omfattande urval av banktjänster för företag. Vi är mycket stolta över att vårt unika Förmånsföretagarkoncept hjälper företagare och deras familjer att sköta såväl sina egna som företagets bankärenden.

När du är kund hos Nordea står hela koncernens kunnande och sakkunskap till ditt företags förfogande. Det finns många skäl till varför det lönar sig att välja Nordea som samarbetspartner, men för att underlätta beslutet vill vi erbjuda dig några motiveringar genom denna figur (pdf, 11 KB)Öppnas i nytt fönster.

Läs också mer om de  utmärkelserÖppnas i nytt fönster, som vi har fått under årens lopp.

Servicehelheter för olika kundgrupper Alla servicehelheter Servicehelheter för olika kundgrupper

Lantbruksföretag

Heltäckande banktjänster för lantbruksföretag

Vi erbjuder lantbruksföretag brett kunnande, mångsidiga produkter till konkurrenskraftigt pris och tillräckliga resurser för finansiering av investeringar av alla storlekar och slag.

Bostadsbolag och disponenter

Flexibla banktjänster för bostadsbolagens behov

Förutom dagliga banktjänster erbjuder vi verktyg för planering och genomförande av renoveringsfinansiering.

Organisationer och föreningar

Lättillgängliga banktjänster som stöder organisationsverksamheten

Nordea erbjuder heltäckande tjänster såväl för små lokala aktörer som för stora aktörer på riksnivå.

Alla servicehelheter

Lantbruksföretag

Heltäckande banktjänster för lantbruksföretag

Vi erbjuder lantbruksföretag brett kunnande, mångsidiga produkter till konkurrenskraftigt pris och tillräckliga resurser för finansiering av investeringar av alla storlekar och slag.

Bostadsbolag och disponenter

Flexibla banktjänster för bostadsbolagens behov

Förutom dagliga banktjänster erbjuder vi verktyg för planering och genomförande av renoveringsfinansiering.

Organisationer och föreningar

Lättillgängliga banktjänster som stöder organisationsverksamheten

Nordea erbjuder heltäckande tjänster såväl för små lokala aktörer som för stora aktörer på riksnivå.

Kommuner

Alla banktjänster över en och samma disk

Våra banktjänster i Finland täcker ett mångsidigt urval av betalningsrörelse-, placerings- och finansieringstjänster. Elektronisk ärendehantering blir snabbt allt vanligare även inom den offentliga sektorn.

Råd

Man standing by blue barn door  

Förstklassiga tjänster för ditt företag

Om kapitaltäckning, säkerhet, samhällsansvar och utmärkta tjänster är viktiga för dig, är Nordea din bank.

Woman in striped shirt by computer  

Erbjud dina kunder olika betalningssätt

Låt inte begränsade betalningssätt utgöra ett hinder för handeln! Läs mer om olika alternativ och gör det lätt för dina kunder att sköta betalningarna.