Företagets arbetspensionsförsäkringar

Varma är expert på arbetspensionsfrågor. Varma pensionsförsäkrar finländskt arbete och Varmas företagskunder har de lägsta arbetspensionsavgifterna i branschen tack vare bolagets starka solvens och effektiva verksamhet. Vi placerar pensionsmedlen lönsamt och säkert, handhar pensionsärendena rätt och i tid och är en föregångare inom arbetshälsa. Därför erbjuder Varma ditt företag de förmånligaste ArPL-försäkringarna i branschen.
 
Det lönar sig att låta Varma sköta företagets arbetspensionsfrågor. Läs mer om vilka tjänster Varma kan erbjuda ditt företag på varma.fiÖppnas i nytt fönster.

Servicehelheter för olika kundgrupper Alla servicehelheter Servicehelheter för olika kundgrupper

Lantbruksföretag

Heltäckande banktjänster för lantbruksföretag

Vi erbjuder lantbruksföretag brett kunnande, mångsidiga produkter till konkurrenskraftigt pris och tillräckliga resurser för finansiering av investeringar av alla storlekar och slag.

Bostadsbolag och disponenter

Flexibla banktjänster för bostadsbolagens behov

Förutom dagliga banktjänster erbjuder vi verktyg för planering och genomförande av renoveringsfinansiering.

Organisationer och föreningar

Lättillgängliga banktjänster som stöder organisationsverksamheten

Nordea erbjuder heltäckande tjänster såväl för små lokala aktörer som för stora aktörer på riksnivå.

Alla servicehelheter

Lantbruksföretag

Heltäckande banktjänster för lantbruksföretag

Vi erbjuder lantbruksföretag brett kunnande, mångsidiga produkter till konkurrenskraftigt pris och tillräckliga resurser för finansiering av investeringar av alla storlekar och slag.

Bostadsbolag och disponenter

Flexibla banktjänster för bostadsbolagens behov

Förutom dagliga banktjänster erbjuder vi verktyg för planering och genomförande av renoveringsfinansiering.

Organisationer och föreningar

Lättillgängliga banktjänster som stöder organisationsverksamheten

Nordea erbjuder heltäckande tjänster såväl för små lokala aktörer som för stora aktörer på riksnivå.

Kommuner

Alla banktjänster över en och samma disk

Våra banktjänster i Finland täcker ett mångsidigt urval av betalningsrörelse-, placerings- och finansieringstjänster. Elektronisk ärendehantering blir snabbt allt vanligare även inom den offentliga sektorn.

Råd

Man standing by blue barn door  

Förstklassiga tjänster för ditt företag

Om kapitaltäckning, säkerhet, samhällsansvar och utmärkta tjänster är viktiga för dig, är Nordea din bank.

Woman in striped shirt by computer  

Erbjud dina kunder olika betalningssätt

Låt inte begränsade betalningssätt utgöra ett hinder för handeln! Läs mer om olika alternativ och gör det lätt för dina kunder att sköta betalningarna.