Bli företagare med mindre risk

Du kan sänka tröskeln för att bli företagare genom att ansluta dig till en franchisingkedja, där företagaren kan utnyttja en färdigt utvecklad företagsidé och verksamhetsmodell som konstaterats vara bra.

I franchisingavtalet definieras parternas rättigheter och skyldigheter. Företagaren måste följa kedjans instruktioner till exempel vid marknadsföring och inredning samt göra anskaffningar från de ställen som kedjan fastslagit. Franchisingavtalet begränsar således företagarens självständighet, men å andra sidan kan företagaren genast dra nytta av att kedjan är känd. Ofta ingår även utbildning och andra gemensamma tjänster i avtalet.