Protokoll

Nordea Bank Finland Abp kräver vanligtvis inte protokoll av ett aktiebolags styrelse då bolaget tar upp lån eller ställer pant som säkerhet för sitt eget lån. Bolagsstämmans protokoll krävs alltid då det är fråga om bostadsaktiebolag. Då det krävs protokoll kan du använda mallarna nedan.

Protokollmallar för aktiebolags bolagsstämma
ProtokollmallarFastsättning
Beslut om upptagande av kreditpdf (pdf, 109 KB)
Särpant för annans skuldpdf (pdf, 6 KB)
Generell pant för annans skuldpdf (pdf, 7 KB)
Särpant för egna krediterpdf (pdf, 6 KB)
Generell pant för egna krediterpdf (pdf, 6 KB)
Protokollmallar för bostadsaktiebolags bolagsstämma
ProtokollmallarFastsättning
Bostadsbolagslån, ansökan om inteckning och pantsättningpdf (pdf, 15 KB)
Eurolån, ansökan om inteckning och pantsättningpdf (pdf, 11 KB)
Kreditlimit, ansökan om inteckning och pantsättningpdf (pdf, 10 KB)
Särpant för egna krediter
pdf (pdf, 93 KB)