Protokoll

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland kräver vanligtvis inte protokoll av ett aktiebolags styrelse då bolaget tar upp lån eller ställer pant som säkerhet för sitt eget lån. Bolagsstämmans protokoll krävs alltid då det är fråga om bostadsaktiebolag. Då det krävs protokoll kan du använda mallarna nedan.

Protokollmallar för aktiebolags bolagsstämma
ProtokollmallarFastsättning
Beslut om upptagande av kreditpdf (pdf, 35 KB)Öppnas i nytt fönster
Särpant för annans skuldpdf (pdf, 38 KB)Öppnas i nytt fönster
Generell pant för annans skuldpdf (pdf, 36 KB)Öppnas i nytt fönster
Särpant för egna krediterpdf (pdf, 38 KB)Öppnas i nytt fönster
Generell pant för egna krediterpdf (pdf, 35 KB)Öppnas i nytt fönster
Protokollmallar för bostadsaktiebolags bolagsstämma
ProtokollmallarFastsättning
Protokoll för Bostadsaktiebolags bolagsstämmapdf (pdf, 22 KB)Öppnas i nytt fönster
Bostadsbolagslån, ansökan om inteckning och pantsättningpdf (pdf, 33 KB)Öppnas i nytt fönster
Eurolån, ansökan om inteckning och pantsättningpdf (pdf, 13 KB)Öppnas i nytt fönster
Kreditlimit, ansökan om inteckning och pantsättningpdf (pdf, 14 KB)Öppnas i nytt fönster
Särpant för egna krediter
pdf (pdf, 30 KB)Öppnas i nytt fönster