Maskiner och utrustning

Nordea Finans tillhandahåller omfattande finansieringslösningar för försäljning av transportmateriel, maskiner och utrustning samt verktyg med vilka du ökar försäljningen på ett lönsamt sätt.

Maskiner och utrustning Maskiner och utrustning

Besluten kan fattas lättare när du redan i samband med planeringen av anskaffningen också erbjuder kunden finansiering.

Utöver finansieringstjänster har du även tillgång till tilläggstjänster och planeringsverktyg för att främja försäljningen.

Företagets fördelar med leverantörssamarbete

  • Förbättrar konkurrensförmågan och marginalerna
  • Verktyg för planering av försäljningen och hantering av kundförhållandena
  • Ger försäljningen mervärde
  • Säljstödmaterial och utbildning
  • Ett enkelt sätt för din kund att skaffa maskiner och utrustning

Råd om kundfinansiering

Hand turning pages  

Ny leverantörspartner?

Genom att erbjuda ett finansieringsalternativ vid försäljningen kan du påverka kundens köpbeslut..