Mångsidiga finansieringsalternativ för företagare

Oavsett bransch och storlek, behöver ett företag  tidvis lånefinansiering för att kunna fungera effektivt. Finansieringsbehovet är i regel störst då företaget grundas, men för att vara konkurrenskraftigt behövs investeringar också senare. Då du överväger olika finansieringslösningar kommer du lättast undan genom att kontakta Nordea.

Driftskapital Finansiering av investeringar Källor för specialfinansiering Säkerheter för kredit Driftskapital

Driftskapital för löpande utgifter

Då intäkterna och utgifterna inte sammanfaller tidsmässigt

är ett konto med kredit, Företagets Flexkredit eller ett lån flexibla lösningar. Du får finansieringsbeslutet snabbt och enkelt på våra kontor. Du kan också få Finnveras borgen via Nordea, varvid du behöver färre egna säkerheter för ditt lån eller konto med kredit. 

Med fakturakredit får du en kreditlimit mot försäljningsfordringarna och samtidigt ett omfattande servicepaket. Hanteringen av reskontra och indrivningen effektiviserar företagets ekonomiadministration och minskar riskerna.

Läs mer om våra produkter för driftskapital

Finansiering av investeringar

Finansiering av investeringar

Företagets verksamhet kan utvidgas och utvecklas med hjälp av investeringar. Ofta är det också en förutsättning för att bevara konkurrenskraften. Med investeringar avses t.ex. anskaffning av maskiner, anläggningar och lokaler.

Det är möjligt att få Finnveras borgen som säkerhet för lånet. Vid anskaffningsfinansiering och leasing räcker i regel det objekt som anskaffas som säkerhet.

Läs mer om våra lösningar för finansiering av företagets investeringsbehov

Källor för specialfinansiering

Källor för specialfinansiering

Via Nordea får du också tillgång till finansieringstjänster utanför banken. Du kan till exempel få Finnveras borgen för ditt lån eller konto med kredit.

Läs mer: FinnveraÖppnas i nytt fönster ja TekesÖppnas i nytt fönster.

Säkerheter för kredit

Vad kan stå som säkerhet för krediten?

Företagets framtidsutsikter och betalningsförmåga är de viktigaste grunderna för finansieringsbeslutet. Därtill behövs säkerhet i händelse av att kassaflödet inte räcker till för återbetalning av krediten. Utöver normala realsäkerheter (t.ex. fastighet eller inteckning) kan även företagsinteckning eller annan borgen stå som säkerhet för lånet. Finnveras borgen kan också täcka en betydande del av säkerhetskravet.