Räntetakslån

Skydda lånet förmånligt mot uppgång i referensräntan. Du drar ändå full nytta av nedgång i referensräntorna.

Räntetakslån Egenskaper Räntetakslån

Fördelar för ditt företag

  • Ger förmånligt skydd mot stigande räntor
  • Full nytta av räntenedgång
  • En förmånlig ”försäkring” med engångspremie för företagets kassahantering.
  • Du kan välja en giltighetstid exempelvis mellan 3 och 10 år.  
Egenskaper

Fördelar för ditt företag

  • Ger förmånligt skydd mot stigande räntor
  • Full nytta av räntenedgång
  • En förmånlig ”försäkring” med engångspremie för företagets kassahantering.
  • Du kan välja en giltighetstid exempelvis mellan 3 och 10 år.  

Råd för hanteringen av driftskapital