Med eurolån finansierar du behändigt olika investeringar eller en expansion av företagsverksamheten. Lånetiden och övriga finansieringsvillkor avtalas enligt de behov ditt företag har.

Eurolån Egenskaper Garantiprogrammet SME Initiative Finland för små och medelstora företag Eurolån

Fördelar med eurolån

 • Du kan avtala om lånetiden, återbetalningssättet och de amorteringsfria åren flexibelt.
 • Du kan välja mellan alla tillgängliga referensräntor på marknaden.
 • Du kan avtala om olika typer av ränteskydd för lånet.
 • Du kan avtala om ändringar i lånevillkoren under lånetiden.

Egenskaper

Mer fakta om eurolån

 • Lånetiden och övriga lånevillkor avtalas enligt de behov ditt företag har.
 • Du kan avtala om ändringar separat under lånetiden.

Garantiprogrammet SME Initiative Finland för små och medelstora företag

Förmånligare finansiering med hjälp av garantin

Nordea deltar i garantiprogrammet SME Initiative Finland som Europeiska investeringsfonden EIF förvaltar. Programmet ökar utbudet av finansiering genom att ställa borgen för 50 procent av lånet i syfte att förbättra de finländska små och medelstora företagens konkurrenskraft.

Fördelar för ditt företag:

 • Lägre garantikrav och möjlighet att även ansöka om borgen hos Finnvera
 • Förmånligare finansiering än normalt med hjälp av borgen som ställs för 50 procent
 • Beslut om EIF:s garanti direkt från Nordea i samband med kreditprocessen

Kriterier:

 • Företaget ska uppfylla kraven enligt EU:s definition på små och medelstora företag och         ha färre än 250 anställda.
 • Företaget har inte beviljats offentligt de minimis-stöd på över 200 000 euro under de tre         senaste åren.
 • Borgen kan ställas om lånets storlek är högst 10 miljoner euro och maturitet 2–12 år.
 • Det finns sektorspecifika begränsningar som gäller bland annat jordbrukets                               primärproduktion och investeringsfinansiering till transportbolag.



Lånen får Europeiska unionens stöd i enlighet med initiativet om stöd för små och medelstora företag (SME Iniative), genom finansiering av följande: Europeiska unionens Europeiska regionala utvecklingsfond och program Horisont 2020, Republiken Finland samt Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken.

Eurolaina - SMEIF

Råd för hanteringen av driftskapital