Ett praktiskt lånepaket för renovering: Renoveringskonto under renoveringsarbetet, renoveringslån för återbetalningen.

Bostadsbolagslån Egenskaper Bostadsbolagslån

Bostadsbolagets fördelar

En behändig helhetslösning för finansiering av reparationsbyggande; först används det flexibla och förmånliga Renoveringskontot, sedan Renoveringslån enligt bostadsbolagets behov.

  • Bostadsbolaget betalar ränta endast för det utnyttjade beloppet av Renoveringskontot 
  • Färdigt och tydligt presentationsmaterial för bolagsstämmor och bostadsbolagets styrelsemöten
  • En färdig protokollmall som underlättar disponentens arbete
Egenskaper

Mer fakta om Bostadsbolagslån

Bostadsbolagslånet är sammansatt av

1) ett renoveringskonto under den tid renoveringen pågår,

2) ett renoveringslån under lånetiden och 

Råd för hanteringen av driftskapital