Specifikation över ansvarsförbindelser och säkerheter

En tjänst för planering och uppföljning av ekonomin

När du behöver hjälp med att planera och följa upp företagets ekonomi, har du tillgång till klara och tydliga sammandrag av företagets ansvarsförbindelser och säkerheter hos Nordea Bank Finland Abp, Nordea Finans Finland Ab och Tukirahoitus Oy.

Specifikationen över ansvarsförbindelser omfattar följande uppgifter om lånet: belopp och eventuellt outtaget belopp, ränteprocent, ränteprocentens startdag, referensränta, marginalprocent, följande räntebetalningsdag och betalningsintervall, följande amorteringsdag och intervall, balanserande ränteskuld/-fordran, amorteringar under följande 12 månader och lånets slutdag.

Ansvarsförbindelserna grupperas enligt lånetid: under 1 år, 1–5 år och över 5 år. I slutet av specifikationen finns en tydlig översikt för noterna till bokslutet.

Du får specifikationerna över ansvarsförbindelser och säkerheter från filöverföringen eller via nätbanken varje månad.

  • Specifikationerna är till hjälp när du planerar företagets ekonomi och bokslut och de kan användas då bilageuppgifterna till bokslutet upprättas.
  • Ditt företag kan också befullmäktiga t.ex. bokföringsbyrån, disponentbyrån eller ett annat koncernbolag att hämta materialet från filöverföringen.
  • Du får specifikationerna på finska, svenska eller engelska.
Aktuella produkter Alla driftskapitalprodukter Aktuella produkter

Kreditlimit

Behändig kreditlimit som ansluts till betalningsrörelsekonto.

Betalningar på kontot amorterar den utnyttjade kreditlimiten och då är den vid behov tillgänglig på nytt.

Flexkredit

En förmånlig och flexibel engångskredit på upp till 25 000 euro.

Amorteringsfria perioder är tillgängliga vid behov. Krediten kan också återbetalas i förtid utan kostnader.

Fakturabelåning

Pengar för företagets fakturafordringar

Fakturabelåning är en kreditlimit med överförda fakturafordringar som säkerhet.

Alla driftskapitalprodukter

Kreditlimit

Behändig kreditlimit som ansluts till betalningsrörelsekonto.

Betalningar på kontot amorterar den utnyttjade kreditlimiten och då är den vid behov tillgänglig på nytt.

Fakturabelåning

Pengar för företagets fakturafordringar

Fakturabelåning är en kreditlimit med överförda fakturafordringar som säkerhet.

Flexkredit

En förmånlig och flexibel engångskredit på upp till 25 000 euro.

Amorteringsfria perioder är tillgängliga vid behov. Krediten kan också återbetalas i förtid utan kostnader.

Råd för hanteringen av driftskapital

Article link title

Article link description