Säkerhet för företagskredit

I allmänhet ska man ställa en säkerhet för företagskrediter. Det kan vara fråga om en borgen eller en pantsättning.

Borgen

Finnvera, Garantia och ARA ställer borgen för företagskrediter med vissa förutsättningar. Också företagets ägare, privatkunder eller ett annat företag kan ställa borgen. Nordea kan ställa bankgarantier för ditt företag till förmån för avtalsparten.

Pantsättning

 Föremål för pantsättningen kan vara bland annat

  •          bostadsaktie
  •          fastighet
  •          affärsfastighet
  •          företagsinteckning
  •          deposition eller
  •          aktier.

Objektsäkerhet

I finansbolagsprodukter, såsom leasing, avbetalning och Fakturabelåning, står det finansierade objektet som säkerhet.

Utan säkerhet

Ibland kan krediten också beviljas utan säkerhet om företagets verksamhet är lönsam eller kreditbeloppet är på en lämplig nivå.